VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

 

Kako se uključiti?

Volonterski socijalni servis je koncipiran kao specifična podrška sistemu socijalne zaštite. Njegovi pokretači, Udruženje za edukaciju i podršku i Mladi istraživači Srbije, od 2009. godine grade partnerstva sa volonterskim organizacijama, Kancelarijama za mlade, centrima za socijalni rad i organizacijama koje rade sa/za osobe sa teškoćama. Servis je aktivan na teritorijama opština Novi Beograd, Savski venac, Palilula, Obrenovac, Novi Pazar i Valjevo i otvoren je da primi i prenese znanje i mehanizme rada u partnerstvu sa organizacijama iz cele Srbije, koje već imaju iskustva ili koje žele da steknu iskustvo u radu sa volonterima u sferi socijalne zaštite. 

Zajedničkim naporima, umrežavanjem i jedinstvenom kampanjom pod istim vizuelnim identitetom može se bolje uticati na smanjenje predrasuda o „drugačijem“, sistematskom praćenju rezultata, kao i sveopštem vrednovanju volontiranja, naročito u sferi socijalne zaštite. Volonterski socijalni servis teži umrežavanju volonterskih programa u sferi socijalne zaštite i poštovanju principa inkluzivnosti pri organizovanju programa organizacija civilnog društva najrazličitijeg sadržaja - i samim otvaranjem svojih programa za osobe sa intelektualnim, fizičkim ili socijalnim teškoćama, organizacije se mogu priključiti Volonterskom socijalnom servisu.

Organizacije i institucije koje žele da se priključe ovom programu i kampanji, to mogu da urade 
 
kroz angažovanje volontera kao sistem podrške svojim programima socijalne zaštite
kroz otvaranje svojih redovnih programa za osobe iz marginalizovanih grupa, ljudi sa intelektualnim, fizičkim i socijalnim teškoćama.
 
Javite nam se telefonom (011.311.66.63) ili mejlom (vss@mis.org.rs). 
 
Za sve informacije obratite se Mladim istraživačima Srbije, tj. Udruženju za edukaciju i podršku. 
Ovde možete da preuzmete i Priručnik za rad sa volonterima u sferi socijalne zaštite.

Upitnik poslati na vss@mis.org.rs 

                                         Mladi istraživači Srbije                            Udruženje za edukaciju i podršku 
                   Bulevar umetnosti 27, 11070 Beograd                             Bulevar Arsenija Čarnojevića 130, Beograd
                       tel. 011.311.66.63, vss@mis.org.rs                            tel.  064.312.34.91, savezmnr@gmail.com
                                                  www.ms.org.rs 
                         
 
                                                                              UPITNIK
 
 

 Share