VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Novi Beograd
Obrenovac
Savski venac
Palilula
Zvezdara
Valjevo
Novi Pazar

 

Gde se volonteri mogu prijaviti? - VOLONTERSKI SERVIS

 
Mladi istraživači Srbije su ovim programom proširili svoj profil i učinili da njihovi korisnici i članovi imaju širok spektar mogućnosti za volontiranje. Po povratku sa specifičnih međunarodnih volonterskih kampova u inostranstvu, volonteri su želeli da se posvete sličnom volonterskom radu i u svom gradu. Tematika programa se proširila i dovela organizaciju do grupe volontera sa posebnim interesovanjima  koje je bilo zatim lako uključiti u nekoliko uvezanih programa. Upravo uvezivanjem volontera kroz različite programe poboljšao se uticaj na motivisanost mladih da ostanu duže uključeni u programe volontiranja. Pored toga, organizacija je proširila Misiju time što podstiče uključivanje u svoje programe mladih sa intelektualnim, fizičkim ili socijalnim teškoćama, čime je omogućila učešće ovih osoba u volonterskim aktivnostima, što provocira razbijanje predrasuda o njima kao o pasivnim primaocima pomoći.

Volonteri nas mogu posetiti u Bulevaru umetnosti 27, na Novom Beogradu, ili se mogu javiti svakog radnog dana od 9 do 16 časova na 011.311.66.63 ili mejlom na vss@mis.org.rs. Prijavu za volontiranje popuniti ovde i poslati na vss@mis.org.rs.

 
Gde se može volontirati na Novom Beogradu? - DOMAĆINI VOLONTERSKIH PROGRAMA
 
Udruženje za edukaciju i podršku ovim programom je sistematski približilo mogućnosti za aktivno učešće ljudima, najčešće mladima, koji su isključeni ili marginalizovani zbog smetnji u razvoju, tako što je omogućila blaže mentalno obolelim osobama da uz prijatelja-volontera stiču iskustva primerena mladim ljudima, koja su im često uskraćena zbog neadekvatnog sistema podrške i preopterećenosti roditelja i prisutnog straha od „drugačijeg“ u našem društvu.

 
Udruženje za edukaciju i podršku je jedna od osnivača Volonterskog socijalnog servisa, zajedno sa Mladim istraživačima Srbije.
 
Aleksandra Dubčeka 28d, Novi Beograd
                                                                                                                                                                  

 Udruženje otvorenog tipa za osobe ometene u razvoju "PANDA" je socijalno-humanitarna nevladina organizacija iz Novog Beograda, osnovana radi promovisanja kontinuirane inkluzije osoba sa različitim vrstama i stepenom smetnji u život društvene zajednice, kao i radi njihove animacije, socijalizacije i ostvarenja njihovih potencijala. U tu svrhu ona okuplja stručnjake različitih profila, koji sa korisnicima neposredno organizuju i sprovode raznovrsne aktivnosti, među kojima su: edukativne ili radno-kreativne radionice, sportske aktivnosti, priredbe i proslave, kao i savetodavni rad sa  korisnicima i porodicama.

 
Volonteri Volonterskog socijalnog servisa su uključeni uglavnom kroz umetničke radionice ili kulturne događaje u Beogradu kao pomoć stručnom timu UG Pande. Tu su i Dani francuske kulture, likovne, krojačke radionice, modne revije, prodajne izložbe i mnoge druge aktivnosti. 
 
Udruženje Panda se priključilo Volonterskom socijalnom servisu avgusta 2011. godine. “Panda” koristi prostorije Novobeogradske kulturne mreže, u bloku 45, Novi Beograd.
                                                                                       
Centar za razvoj inkluzivnog društva - CRID je nevladina organizacija čija je misija stvaranje uslova za inkluzivno društvo kroz primenu inkluzivnog modela invalidnosti. CRID je osnovan u junu 2005. kao odgovor na potrebe nekolicine osoba sa različitim tipovima invaliditeta i bez invaliditeta, da se bave pitanjima koja su fokusirana na preduslove za inkluzivno društvo, posebno sa akcentom na mesto osoba sa invaliditetom u tom društvu. Na osnivačkoj skupštini se okupilo petnaest osoba sa invaliditetom, roditelja dece sa invaliditetom, osoba bez invaliditeta – svi sa istovetnom vizijom: Inkluzija za sve! Ideja udruženja je da se projektima utiče na ostvarivanje potpune integracije osoba sa invaliditetom, kroz poštovanje ljudskih prava i kroz njihovo slobodno, izborno obrazovanje i zapošljavanje kao najviši oblik inkluzivnog društva.
 
CRID se uključio u Volonterski socijalni servis avgusta 2011.godine. 
 
Zahumska 23a, Novi Beograd
                                                                                      
Društvo za pomoć MNRO "Novi Beograd" je osnovano 1974. godine kao društvena, humanitarna organizacija. U dnevne aktivnosti Društva spadaju:
 
1.      Dnevni boravak „Put do samostalnosti“ za odrasla MNRL sa opštine Novi Beograd, koja nisu obuhvaćena institucionalnim tretmanom. Korisnici su osobe uzrasta od 12 – 45 godina i njihove porodice. Osnovni cilj je osamostaljivanje korisnika i pružanje psiho-socijalne podrške njihovim porodicama. Dnevni boravak organizovan je radnim danima od 8:30 – 17 časova. Program rada orjentisan je na brigu o sebi, poslove vezane za domaćinstvo i socijalizaciju za život u „malim porodičnim zajednicama“, edukaciju i obnavljanje osnovnih školskih znanja i korekciju blagih govornih i psiho-motornih poremećaja.
 
2.      Radionice „I ja to mogu“ organizovane su svakoga dana od 17 – 19 časova, za osobe MNR uzrasta iznad 15 godina. One mogu biti likovno-kreativne, psihološke, sportsko-korektivne, kulturno-umetničke ili folklorne (KUD „Biserno srce“), tkačke, krojačke, radionice keramike ili kompjuterske.
 
3.      Rad sa porodicom (informativni i savetodavni rad)
 
Pored navedenih, Društvo organizuje i povremene aktivnosti, među kojima su: priredbe, izleti, izložbe, zdravstveno-rekreativni oporavak i sl.
 
Društvo za pomoć MNRO "Novi Beograd" se uključilo u Volonterski socijalni servis septembra 2011.godine.
 
Dr Ivana Ribara 83 (Blok 61), Novi Beograd
                                                                                    
 
Dnevni centar za decu ulice, Narodnih heroja 63, Novi Beograd. U saradnji sa Centrom za integraciju mladih.
U ovom dnevnom boravku svakog dana od 8 do 18 časova boravi oko tridesetak mališana sa Novog Beograda, uzrasta od 5 do 15 godina. Ovde mogu da ručaju, gledaju televiziju, okupaju se i presvuku, urade domaće zadatke i druže se.

Opis pozicije: Posredovanje između potreba dece iz Dnevnog centra i usluga koje im Centar nudi.  Pomoć pri izradi domaćih zadataka, učestvovanje ili organizovanje kreativno edukativnih radionica, organizacija rada u grupi ili individualnog rada, motivacioni razgovori sa korisnicima, pomoć korisnicima u vreme obroka.
 


Share