VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Organizujte kamp u Srbiji
Postani kamp lider
Prava i obaveze volontera

 

OPŠTA PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA

 
Prava 
- da rade osmišljen zadovoljavajući posao
- da budu informisani o organizaciji za koju volontiraju
- da imaju jasnu ulogu i poziciju
- da budu pažljivo odabrani za odgovarajući posao koji zadovoljava javni interes i potrebe
- da budu obučeni za posao kojim će se baviti
- da imaju zdravo i sigurno radno okruženje
- da budu birani na osnovu jednakih mogućnosti i bez diskriminacije
- da se njihovi lični podaci ne zloupotrebljavaju 
- da imaju osobu koja će ih nadgledati i koja će ih usmeravati u toku rada
- da pokažu inicijativu i osoćaj za liderstvo
- da iskažu svoje mišljenje i daju svoj doprinos u planiranju i implementaciji programa posla
- da budu tretirani kao ravnopravni saradnici
- da mogu slobodno da kažu ”ne” ako je potrebno
- da im se izda potvrda o volonterskom radu (po zahtevu)
 
Obaveze
- da učestvuju u programu volontiranja sa entuzijazmom i posvećeni
- da se saradnici na njih mogu osloniti
- da traže podršku i pomoć kada im je potrebna
- da budu otvoreni i iskreni o svojim očekivanjima i sposobnostima
- da prihvate da rade samo ono za šta su kvalifikovani i šta mogu da uspešno završe
- učestvuju na obukama koje su preduslov za učestvovanje u programu
- da zaštite pravo na privatnost podataka Volonterskog servisa, organizacije u kojoj volontiraju, drugih volontera i zaposlenih
- da radi u timu zajedno sa drugim volonterima ili zaposlenima
- završe posao u predviđenom roku, prateći predviđene procedure
- podnesu izveštaj 
- obaveste organizaciju kada žele da napuste položaj
- zapamte da predstavljaju Volonterski servis prema organizatoru programa volontiranja i lokalnoj zajednici
- drže mesto rada čistim
 


Share