VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Organizujte kamp u Srbiji
Postani kamp lider
Prava i obaveze volontera

 

Ovogodišnji kampovi

Lista međunarodnih volonterskih kampova za 2018. godinu nije još uvek kompletirana i biće objavljena do kraja februara.
 

Svi kampovi u Srbiji usmereni su održivom razvoju lokalnih zajednica, i to kroz:

  • približavanje drugih kultura i naroda lokalnim zajednicama
  • unošenje promena u lokalnu zajednicu i postavljanje primera radom od javnog interesa
  • kampanje u cilju promocije održive proizvodnje, potrošnje i transporta
  • zaštita biodiverziteta u zaštićenim prirodnim dobrima
  • promotivne akcije čišćenja divljih deponija
  • kulturnu decentralizaciju
  • podsticanje ruralnog i eko turizma


Naši partneri Pokret gorana Sremska Mitrovica, Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Javno vodoprivredno preduzeće "Vojvodinavode", Društvo istraživača „Vladimir Mandić-Manda“, Udruženje domaćina Tršić, NVO K-Town Group, Eko-kamp Morović, Etno park "Terzica avlija" i Etno udruženje "Zavicaj", NVO Grupa Akt i Jastrebački trougao, Omladinski klub InterCOOLt, NVO Zeleni ključ, Pokret gorana Vojvodine, Kancelarije za mlade Zrenjanin, Stara Pazova, opštine  Pećinci i Arilje.

Međunarodna kampanja za održivi volonterski servis

International Campaign for Sustainability in Voluntary Service
Kampanja za cilj ima povećanje uticaja združenih lokalnih volonterskih aktivnosti više od 20 nacionalnih volonterskih servisa sa svojim partnerima, kao i nekoliko međunarodnih mreža iz celog sveta, koje doprinose pozitivnoj promeni svih društava, izgradnji pravičnijeg, održivijeg, zdravijeg i bogatijeg sveta i srećnijih i solidarnijih ljudi u njemu. Svi kampovi sa znakom ove kampanje biće organizovani po principima ekološke održivosti .

A4ALL  Kampanja „Otvoreno za sve“

(Accessing Campaign) je kampanja Alijanse evropskih volonterskih servisa i predstavlja sve volonterske programe koji otvaraju mesto za makar jednu osobu sa fizičkim, mentalnim ili socijalnim teškoćama. Svi kampovi sa ovim znakomuključeni su u ovu međunarodnu kampanju.Share