VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Organizujte kamp u Srbiji
Postani kamp lider
Prava i obaveze volontera

 

 

Volonterski kampovi u Srbiji

Godišnje se u svetu organizuje oko 2500 kampova. Organizuju ga volonterski servisi u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, javnim preduzećima, opštinama, privatnim preduzetnicima ili grupama građana zainteresovanih da učine nešto pozitivno za svoju sredinu. Radni kamp je jedinstven oblik volonterskog rada i kao takav postoji još od kraja Prvog svetskog rata kada se grupa Francuza i Nemaca okupila da zajedno obnovi jedno malo francusko selo teško oštećeno u ratu.  Od tada se na 2500 različitih načina ljudi udružuju da svojom skromnom pomoći, u vremenu, novcu, iskustvu i radu, doprinesu da naša planeta bude zdravije, lepše i pravednije mesto za život.

Mladi istraživači Srbije su začetnici ove ideje u Srbiji. Kampovi su bili organizovani još ranih 90-ih, kao deo programa našeg sektora za zaštitu životne sredine, ili kroz razna partnerstva. Do sada je organizovano više od 400 kampova kroz koje je prošlo preko 4000 stranih volontera.

Međunarodni volonterski radni kampovi u Srbiji, bez obzira na konkretan zadatak volontera, za svoj cilj imaju izgradnju mira kroz:

- izgradnju međunarodnih prijateljstava i interkulturnog razumevanja multikulturnog društva, sa fokusom na manjinske kulture;

- prevenciju konflikata i post-konfliktnu rekonstrukciju;

- promovisanje ljudskih prava i demokratije;

- održiv razvoj lokalnih zajednica:

            -- baziranje rada volontera na realnim potrebama lokalne zajednice, od značaja za veliki deo te zajednice, kako bi                    se osigurao nastavak rada posle radnog kampa;
            -- unošenje promena u lokalnu zajednicu i postavljanje primera radom od javnog interesa;
            -- kampanje u cilju promocije održive proizvodnje, potrošnje, reciklaže i transporta;
            -- podsticanje mobilnosti, kreativnosti i aktivnog građanstva mladih;
            -- kulturnu decentralizaciju;
            -- podsticanje ruralnog i eko turizma;
            -- uključivanje marginalizovanih grupa;
            -- korišćenje tehnologije, materijala i alat za rad, prikladne za lokalnu zajednicu;


Share