VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
 

Prvi korak prijave

Na međunarodne volonterske kampove se mogu prijaviti svi koji imaju više od 14 godina i govore elementarni engleski ili jezik zemlje u koju idu. Iako većina volontera koja ide na radne kampove ima između 20 i 25 godina, volonteri svih uzrasta su dobro došli. Kampovi sa tipom kampa TEEN su otvoreni i za tinejdžere. Osim malobrojnih kampova koji pretpostavljaju posedovanje određene veštine ili znanja (kao što su umetnički - muzički, rad sa decom i odraslima sa specifičnim potrebama), ne postoje ograničavajući uslovi, tj. nije bitno da li ideš u školu, na fakultet, radiš ili ne radiš.

Pošto si na pretraživaču kampova izabrao, tj. izabrala listu kampova na koje želiš da odeš, ovde se možeš prijaviti na volonterski kamp i proveriti status tvoje prijave.

Potrebno je da uradiš sledeće:

Kada klikneš na start, pročitaj pažljivo uslove i, ako se slažeš sa njima, klikni slažem se.

Prijava se popunjava isključivo na engleskom jeziku;
Popuni sva polja u formularu, a obavezno upiši tvoj izbor kampova po prioritetu (na prvom mestu onaj kamp na koji bi najviše želeo, tj. želela da odeš); vodi računa da upišeš kampove na koje bi zaista želeo/la da ideš, bezrazložno otkazivanje kampa pošto si već primljen-a vodi do trajnog isključenja;


Uplati participaciju po uputstvu:
Svrha uplate: participacija za učešće na kampu
Primalac: Mladi istraživači Srbije, Bulevar umetnosti 27, Beograd
Račun primaoca: 205-143811-14
Iznos:
Participacija za odlazak na prvi kamp ove godine biće 7200 dinara. Nakon povratka sa kampa i popunjavanja evaluacije volonteru/volonterki biće vraćeno 2000 dinara. Ukoliko želite da odete na više kampova tokom godine, za svaki naredni kamp treba uplatiti 3600 dinara(1000 dinara ćete dobiti nazad). Sredstvima prikupljenim uplatom participacije pokrivaju se operativni troškovi Volonterskog servisa Srbije, kao i ko-organizovanje i organizovanje međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji.

Tvoja prijava će biti prosleđena tek pošto dođeš do jedne od dole ponuđenih kancelarija/Kontakt tačaka da je potpišeš i uplatiš participaciju.

                                                                 VIDIMO SE USKORO!


Start >>>Share