VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Više o EVS-u
Šta je EVS?
Šta to nije EVS?
Šta sve može da se radi?
Na koliko dugo?
Šta je sve plaćeno?
Gde?
Ko?
Procedura
Partnerstva
Primeri
Youth Pass
Saveti
Iskustva
Bitni linkovi

 

Postoje različiti tipovi EVS programa. Aktivnosti mogu biti u oblasti zaštite životne sredine, umetnosti, socijalnog rada, kulture, itd. Programi odgovaraju potrebama lokalne sredine, doprinose lokalnom razvoju, solidarnosti i otvorenosti ka evropskim integracijama.

 
 Tipovi programa:
 
         Kultura/umetnostMladi i sport
            Zaštita kulturne baštine
                                                                                                          Mere zaštite od delikvencije
                                                                                                                Socijalna isključenost
                                                                                                                     Svest o Evropi
                                                                                                                 Informisanje mladih
                                                                                                                    Životna sredina
                                                                                                                       Jednakost
                                                                                                           Antirasizam i ksenofobija
                                                                                                               Borba protiv droge
                                                                                                              Mediji i komunikacije
                                                                                                             Aktivno učešće mladih
                                                                                                             Omladinske aktivnosti
                                                                                                               Omladinske politike
 


Share