VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Više o EVS-u
Šta je EVS?
Šta to nije EVS?
Šta sve može da se radi?
Na koliko dugo?
Šta je sve plaćeno?
Gde?
Ko?
Procedura
Partnerstva
Primeri
Youth Pass
Saveti
Iskustva
Bitni linkovi

 
 
 
 
Evropski volonterski servis, poznat pod skraćenicom EVS, deo je programa za mlade Evropske komisije pod nazivom Erasmus+.
 
Ovaj program dopušta mladoj osobi da otkrije novu kulturu i novi jezik kroz volonterske aktivnosti van njegove/njene zemlje porekla. EVS je iskustvo obrazovnog karaktera. Ono razvija stav opšteg aktivnog građanstva tako što stranom državljaninu u jednoj zemlji dopušta da učestvuje u njenom svakodnevnom životu, radeći i deleći obaveze njenih građana. EVS omogućava mladoj osobi da stekne nova znanja, da upozna jednu, njemu stranu zemlju, ali i da upozna samog sebe.
 
U osnovi, EVS program postoji da bi se podsticala mobilnost mladih.
 
EVS JE:

- šansa za mlade od 17 do 30 godina da žive i rade kao volonteri u stranoj zemlji na dugoročnom programu (od 2 do 12 meseci), da steknu profesionalna znanja i veštine uz nadzor i pomoć mentora na programu, kao i da dobiju sertifikat o volonterskom radu izdat od strane Evropske komisije, a priznat u svetu, pa sve više i u Srbiji;

- šansa da se upoznaju i shvate drugi narodi, njihova kultura, tradicija, običaji i verovanja, a time pobede predrasude i ksenofobija među mladima i obezbedi bolje razumevanje među narodima;

- šansa da se nauči strani jezik van učionice, u razgovoru sa govornicima tog jezika, u pravim, a ne zamišljenim životnim situacijama, sklapajući prijateljstva, ostavljajući svoj doprinos lokalnoj zajednici;

- šansa da se promene, razviju i uporede mišljenja;

- dogovor između dvaju organizacija i volontera;

- potpuno finansijski obezbeđen program.

 

 Share