VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     
Više o EVS-u
Šta je EVS?
Šta to nije EVS?
Šta sve može da se radi?
Na koliko dugo?
Šta je sve plaćeno?
Gde?
Ko?
Procedura
Partnerstva
Primeri
Youth Pass
Saveti
Iskustva
Bitni linkovi

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI PROGRAM ZA MLADE
Prezentacija programa, lista Nacionalnih agencija, eurobarametar mladih, linkovi... 

EVROPSKA OMLADINSKA FONDACIJA

EVROPSKI OMLADINSKI FORUM

KRITERIJUMI EVS PARTNERSTVA

DISCOVER EVS ON FACEBOOK

YOUTH NETWORKS

VODIČ KROZ EVS

BAZA AKREDITOVANIH ORGANIZACIJA ZA EVS PROGRAMShare