EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

IPA vode AKTIVNOSTI

TRENING za trenere
U periodu od 22. do 26. novembar 2010. godine, u Valjevu, održan je Trening za trenere na temu zaštite voda.
Cilj ove obuke bio je da se 10 učesnika iz relevantnih NVO-a uvede u ideju građanskog angažmana i pomoći članovima lokalne zajednice da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost. U petodnevnom radu sa trenerima iz WWF-a i brojnim gostujućim predavačima iz institucija u sektoru voda Srbije, razmenjivana su mišljenja o aktivnostima u lokalnim zajednicama koje će integrisati zaštitu prirode u upravljanje vodama.

Uskoro ćete biti u prilici da preuzmete detaljan izveštaj.


SASTANAK zainteresovanih strana u Beogradu
održan je 6 dana po novosadskom sastanku, 04. novembra 2010. godine i okupio je uglavnom predstavnike zainteresovane javnosti u sektoru voda iz uže Srbije.
Mladi istraživači Srbije su ovaj sastanak organizovali uz podršku pridruženog partnera na projektu, Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, u njihovim prostorijama.

Projektni_tim Ucesnici_sastanka Direkcija_za_vode_Dragana_Milovanovic

Dokumenti za preuzimanje:
Izveštaj sa sastanka zaintersovanih strana u Beogradu
Prilozi izveštaju


SASTANAK zainteresovanih strana u Novom Sadu

održan je 29. oktobra 2010. godine u periodu od 10-14 časova u svečanom salonu Skupštine AP Vojvodine, kao prva aktivnost projekta "Priprema javnosti u Srbiji za učešće u zaštiti voda", namenjena direktno zaintersovanoj javnosti u sektoru voda.
Domaćini sastanka bili su Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ uz svesrdnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj kao pridruženog partnera na projektu.

DSC_0258 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0264

Dokumenti za preuzimanje:
Izveštaj sa sastanka zaintersovanih strana u Novom Sadu
Prilozi izveštaju
OBRAZLOŽENJE za ODRŽAVANJE SASTANKA ZAINTERESOVANIH STRANA


Cilj projekta „Priprema javnosti u Srbiji za učešće u zaštiti voda“ je jačanje saradnje svih zainteresovanih strana i razvoj kapaciteta organizacija u Srbiji koje se bave zaštitom životne sredine, da se aktivno uključe u praćenje donošenja i primene zakonodavstva Evropske unije iz oblasti voda u Srbiji, sa  posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama.

Kako bi ostvarili planirani cilj i doprineli izgradnji kapaciteta, biće realizovana serija jednodnevnih radionica za sve zainteresovane predstavnike organizacija. Želja nam je da se tokom sprovođenja projekta inicira i formiranje radne grupe zainteresovanih strana sa akcentom na organizacije civilnog društva koje bi bile spona između javnosti i ostalih segmenata društva i doprinele što efikasnijoj i boljoj primeni evropskih standarda i regulativa u oblasti zaštite voda u Srbiji.  

Kako bi što bolje iskoristili vreme koje je pred nama i na najbolji način sagledali probleme sa kojima se susreću svi akteri u zaštiti voda u Srbiji organizovali smo dva sastanka sa zainteresovanim stranama. Prvi sastanak 29. Oktobra 2010. godine u Novom Sadu, a drugi sastanak 4. Novembra 2010. godine Beogradu.

Cilj sastanka je bio da se na jednom mestu sagledaju sve aktivnosti na polju zaštite voda u Srbiji i da se povežu akteri u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na dijalog između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora, bitan za proces evropskih integracija.

Tokom sastanka svaki učesnik/ca imao je priliku da podeli sa prisutnima svoja iskustva u oblasti zaštite voda i iznese svoje viđenje problema sa kojima se susrećemo u ovom sektoru.
Na osnovu iznetih problema i potreba tim projekta planiraće i pripremiti seriju radionica koje će biti  održane u celoj Srbiji, pod pokroviteljstvom Evropske unije, a na kojima će imati priliku da se neke (a nadamo se što veći broj) od iznesenih potreba zadovolje.Share