EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

SEKO mehanizam je uspostavljen kako bi se unapredio konstruktivni dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU.

Mandat SEKO mehanizma podrazumeva:

PlaniranjeKonsultacije u toku pripreme i revizije nacionalnih planskih i programskih strateških dokumenata u vezi sa planiranjem međunarodne razvojne pomoći; Konsultacije u vezi sa nacrtom Strateškog dokumenta EK za Srbiju; Konsultacije u vezi sa nacrtom Višekorisničkog strateškog dokumenta EK; Uključenost u rad Sektorskih Radnih Grupa (u daljem tekstu: SRG) za programiranje i praćenje EU sredstava i međunarodne razvojne pomoći i radne grupe za tematske oblasti: civilno društvo, kultura i mediji. 

ProgramiranjeKonsultacije u toku pripreme planskih i programskih dokumenata KEI (NIPAK TS) u oblasti koordinacije programiranja; Davanje komentara i sugestija u toku izrade i revizije Sektorskih planskih dokumenata u okviru nacionalne IPA; Davanje komentara i sugestija u toku izrade godišnjih Akcionih dokumenata u okviru nacionalne IPA; Prezentovanje mogućih akcija za finansiranje na trilateralnim sastancima između predstavnika KEI i vodećih ministarstava nadležnih za konkretan sektor; Uključenost u rad SRG za programiranje i praćenje EU sredstava i međunarodne razvojne pomoći i radne grupe za tematske oblasti: civilno društvo, kultura i mediji (u praksi je do sada u jednom ciklusu programiranja održano minimum četiri sastanka na kojima su prisustvovali predstavnici OCD); Konsultovanje oko relevantnih nacrta Akcionih dokumenata u okviru višekorisničke IPA; Konsultacije u toku izrade operativnih programa za programe prekogranične saradnje; Uključenost u rad Radnih grupa za programiranje programa prekogranične i transnacionalne saradnje u novoj finansijskoj perspektivi 2014-2020 (izrada Operativnih programa); Učešće na Info danima i radionicama povodom objavljivanja poziva za podnošenje predloga projekata u okviru konkretnog programa prekogranične saradnje.

PraćenjePo pozivu, učešće na sastancima odbora za praćenje prve komponente IPA, kao i odbora za praćenje IPA (za projekte iz IPA 2013 Nacionalnog programa koji će biti sprovođeni prema decentralizovanom upravljanju);

IzveštavanjeKonsultacije u toku procesa pripreme i sprovođenja procesa evaluacije i pripreme evaluacionog izveštaja ocene uspešnosti međunarodne razvojne pomoći;


SEKO Životna sredina i klimatske promene

Obuhvata: horizontalne zahteve (procena uticaja na životnu sredinu, strateška procena uticaja na životnu sredinu, učešće javnosti itd.), kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode, sprečavanje i kontrola industrijskog zagađenja, hemikalije, buka, klimatske promene.

Organizacije civilnog društva koje čine konzorcijum SEKO životna sredina i klimatske promene su: Mladi istraživači Srbije, Udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine", UNEKOOP, Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa “Protego” i CEKOR - Centar za ekologiju i održivi razvoj.

 Share