EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 


Koaliciju 27 čine: Beogradska otvorena škola, CEKOR, Centar za unapređenje životne sredine, Climate Action Network Europe, NVO Fraktal, GM Optimist, Mladi istraživači Srbije (MIS) i WWF – Svetski fond za prirodu


Vizija: Očuvana životna sredina za dobrobit ljudi i prirode, niskougljenična ekonomija, efikasno i pravedno korišćenje prirodnih resursa u Republici Srbiji.


Misija: Koalicija 27 prati i doprinosi procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena.


Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih  pregovora RS sa EU i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

 


Share