EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Saradnja MIS-a i CEEweb
 
CEEWeb za biodiverzitet je međunarodna mreža nevladinih organizacija iz centralne i istočne Evrope. Misija Mreže je očuvanje biodiverziteta kroz promociju održivog razvoja.

Mladi istraživači Srbije sarađuju sa kancelarijom CEEweb-a, kao i sa brojnih članicama mreže, u okviru grupa za CITES, NATURA 2000 i održivi turizam.
Do sada je implementirano niz zajedničih aktivnosti:
- Saradnja na projektu koji je za cilj imao jačanje primene Konvencije o biološkoj raznovrsnosti;
- Priprema dokumenta o mogućnostima razvoja održivog turizma u Karpatima;
- Priprema dokumenta o biodiverzitetu u okviru VI ministratske konferencije „Životna sredina za Evropu“;
- Monitoring trgovine CITES vrstama (2005/06 godine i 2011. godine);
- Saradnja na izradi brošure o održivom turizmu;
- Priprema pregleda stanja biodiverziteta u jugo istočnoj Evropi, kao deo NVO priprema za CBD COP;
- Učešće na sastancima radnih grupa;
- Priprema i učešće na konferenciji „Biodiverzitet za Evropu“;
- Redovno učešće na godišnjim skupštinama mreže;
- Učešće u strateškom planiranju CEEweb-a.

više na sajtu CEEwebShare