EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
O održivom turizmu
 
Kada govorimo o održivom razvoju neophodno je, pored svih ostalih važnih  stvari, govoriti i o održivom turizmu.

Zašto?
Turizam je jedna od najmoćnijih industrija. Godišnji prihodi od turizma u svetu dostižu do 11% BDP, turizam omogućava posao za 200 miliona ljudi a očekuje se da će broj turista do 2020. godine dostići 1,6milijardi. Uticaj turizma je ogroman, može se videti svuda i tiče se svih oblika života: naučnici predviđaju da će do 2015. godine polovina godišnjeg oštećenja ozonskog omotača biti prouzrokovana avio letovima. Naravno, nisu svi avio letovi turistički ali veliki broj jeste. Razvoj turizma veoma često ima za rezultat velike promene u izgledu područja, uključujući seču šuma, isušivanje vlažnih područja, a takvo uništavanje staništa rezultira u velikom gubitku biološke raznovrsnosti.
Potrošnja energije u turizmu dostiže do 5 miliona GWh godišnje što je blizu primarnoj potrošnji energije Japana (IFEN). U većini sličajeva masovni turizam pretvara delove’’raja na zemlji’’ u deponije otpada. Svaki turista u Evropi dnevno proizvede oko 1 kg čvrstog otpada i 180 litara otpadnih voda.
Nabrajanje svih uznemirujućih rezultata i predviđanja bilo bi predugo. Srećom, postoji i pozitivna strana, održivi turizam, koji pokušava da reši ove probleme.
 
Šta je održivi turizam?
U većini zemalja još uvek ne postoji jasna definicija održivog turizma, veoma često se mešaju pojmovi održivi i eko-turizam, a u Srbiji tu su još i seoski i ruralni turizam, koji izazivaju još veću zabunu. Bitno je naglasiti da nije svaki ekoturizam, seoski ili ruralni turizam održiv, jer ne poštuju osnovne principe i načela održivog razvoja.
Najjednostavnija definicija jeste da se pod održivim turizmom podrazumeva "svaki vid turizma koji doprinosi zaštiti životne sredine, socijalnog i ekonomskog integriteta i unapređivanju prirodnih, stvorenih i kulturnih vrednosti na trajnoj osnovi" ( Uprava za zaštitu životne sredine Republike Srbije).
1996. godine Svetska Turistička Organizacija, Zemaljski savet i Svetski Savet za Putovanja i Turizam, usvojili su dokument-AGENDA 21 za Turističku Privredu. Cilj ovoga dokumenta je da pomogne organima vlada nadležnim za turizam, nacionalnim turističkim organizacijama, poslovnim udruženjima i preduzećima u oblasti turizma da ostvare svoje potencijale u cilju dostizanja održivog razvoja na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
 
Šta svako od nas može da učini da bi smanjio uticaj kao turista?
*  Za vaše putovanje izaberite destinaciju koja će omogućiti da pomognete lokalnom stanovništvu: kupujte domaće proizvode, hranu proizvedenu u tom području i potražite smeštaj u privatnim apartmanima, sobama itd.
* Čuvajte prirodne izvore: kontrolišite potrošnju vode i energije, izbegavajte korišćenje zagađivača (kao što su deterdženti) u izvorima, rekama i drugim vodama.
* Štitite prirodu, ne ugrožavajte biljke i životinje, ne kupujte proizvode napravljene od ugroženih i retkih biljaka i životinja.
* Pažljivo odlažite otpad
* Koristite sredstva prevoza koja izazivaju manje zagađenje, kao što su voz ili autobus a gde je moguće koristite bicikl (ili još bolje šetajte!)
* Iskoristite putovanje da naučite nešto o prirode, kulturi i običajima mesta u kome boravite
* Američki Sierra Club je preporučio:

Ponesite samo fotografije, ostavite samo otiske stopala!Share