EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Održivi turizam
Jedna od odlasti delovanja Mladih istraživača Srbije je razvoj održivog turizma.
 
Održivi turizam u funciji ruralnog razvoja
Septembar, 2011.
Pet aganecija Ujedinjenih nacija ( UNWTO, FAO, UNDP, UNEP i UNICEF) u saradnji sa brojnim partnerima iz Srbije, poput Ministrastva poljoprivrede i  Turističke organizacije Srbije, sprovode projekat “ Održivi turizam u funciji ruralnog razvoja“. Projekat će trajati do juna 2012. godine i finansiran je iz Fondova za ostvarenje milenijumskih ciljeva razvoja Španije.
Program za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP) angažovao je Mlade istraživače Srbije  da sa timom stručnjaka uradimo studije o životnoj sredini za četiri regiona (Južni Banat, Centralna Srbija, istočna Srbija, Donje Podunavlje). Ove studije bi trebalo da daju preporuke za budući razvoj turizma uz racionalno korišćenje prirodnih resursa i preduzimanje svih mera za zaštitu i očuvanje životne sredine u ciljanim opštinama.
Pogledajte rezultate, kompletnu studiju ovde

 
Završen projekat "Zaštita biodiverziteta kroz razvoj ekoturizma u Nacionalnom parku Đerdap"
Oktobar 2010.
U saradnji sa Javnim preduzećem ''Nacionalni park Đerdap'' Mladi istraživači Srbije su realizovali projekat “Zaštita biodiverziteta kroz razvoj ekoturizma u Nacionalnom parku Đerdap“. Rezultat projekta je dokument “Strategija razvoja održivog turizma u Nacionalnom parku Đerdap”. Pored Strategije, drugi konkretan rezultat ovog projekta je i mapa pešačkih staza.

"Zaštita biodiverziteta kroz razvoj ekoturizma u Nacionalnom parku Đerdap"
Mladi istraživači Srbije rade na razvoju održivog turizma na Đerdapu. Kroz više sastanaka sa predstavnicima  zainteresovanih strana (predstavnika NP Đerdap, Turističke organizacije Majdanpek, više organizacija civilnog društva koje se bave očuvanjem tradicije, vlasnika restorana i ostalih zainteresovanih građana) radilo se na izradi procene uticaja razvoja održivog turizma u dve izdvojene destinacije.  Nakon završene procene, počinje druga faza višegodišnjeg rada MIS-a na Đerdapu.  Od 2009. godine sa implementacijom počinje projekat koji doprinosi glavnom cilju Mladih istraživača Srbije u ovoj oblasti, a to je oblikovanje oblasti NP Đerdap kao jednu od prvih destinacija održivog turizma u Srbiji. Aktivnosti na kojima Mladi istraživači Srbije i lokalni partneri  trenutno rade je izrada strategije i akcionog plana razvoja održivog turizma u NP Đerdap. Očekuje se da će završni dokument  menadžment NP usvojiti do juna 2010. godine.

 
Već nekoliko godina naši članovi učestvuju na projektima razvoja ove vrste turizma u Srbiji i Evropi. Od 2005. godine naši predstavnici su članovi radne grupe za održivi turizam pri CEEweb-u,  mreži koju čine 70 nevladinih organizacija iz centralne i istočne Evrope. Od 2007. godine predstavnici Mladih istraživača Srbije predsedavaju ovom radnom grupom.  U periodu našeg predsedavanja glavni ciljevi su bili vezani za rad na podizanju kapaciteta partnerskih organizacija i definisanju protokola i strategije razvoja održivog turizma pri Karpatskoj konvenciji. U okviru rada na podizanju kapaciteta od 2005. godine Mladi istraživaci Srbije učestvuju u organizaciji sastanaka, seminara i akademija o održivom turizmu.  
Neka od tih dešavanja su:

Akademija o održivom turizmu (Academy on Sustainable Tourism), 13. novembar 2005. godine, Banja Vrujici;

Sastanci radne grupe za održivi turizam: 9-13 oktobar 2008. Boženci, Bugarska; 17-19 decembar 2007. Remetea, Rumunija; 28. jun – 1.jul 2007. Đerdap, Srbija;

Mladi istarživači Srbije su učestvovali na konferencijama Karpatske konvencije u Kijevu i Bukureštu. Kao rezultati ovih konferencija su protokol i radna verzija strategije razvoja turizma na Karpatima. Očekuje se da će strategija biti usvojena na narednoj konferenciji u Slovačkoj 2011. godine.

Od 2007. godine Mladi istraživači Srbije rade na razvoju održivog turizma na Đerdapu. Kroz više sastanaka sa predstavnicima  zainteresovanih strana (predstavnika NP Đerdap, Turističke organizacije Majdanpek, više organizacija civilnog društva koje se bave očuvanjem tradicije, vlasnika restorana i ostalih zainteresovanih građana) radilo se na izradi procene uticaja razvoja održivog turizma u dve izdvojene destinacije. Dokument možete pogledati ovde . Nakon završene procene, počinje druga faza višegodišnjeg rada MIS-a na Đerdapu.  Od 2009. godine sa implementacijom počinje projekat koji doprinosi glavnom cilju Mladih istraživaca Srbije u ovoj oblasti, a to je oblikovanje oblasti NP Đerdap kao jednu od prvih destinacija održivog turizma u Srbiji. Aktivnosti na kojima Mladi istraživači Srbije i loklanii partneri  trenutno rade je izrada strategije i akcionog plana razvoja održivog turizma u NP Đerdap. Očekuje se da će završni dokument  menadžment NP usvojiti do juna 2010. godine.Share