EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Održivi transport


Evropa je najurbanizovaniji kontinent na svetu. Trenutno, preko 80% stanovnika Evrope živi u gradovima, što dovodi do konstantnog porasta upotrebe automobila. Polovina saobraćaja privatnim automobilom u urbanim područjima odvija se na relaciji kraćoj od 5 km. Povećanje obima sobraćaja dovodi do zagađenja vazduha i povećanja buke. Parkirališta obično zauzimaju površine gradskih centara. To su samo neki negativni aspekti saobraćaja koji zahtevaju strategije za razvoj održivog transporta.
 
Kako su kupovina i upotreba automobila rasli tokom poslenjih 30 godina, uvećavani su problemi nastali dodatnim porastom saobraćaja a pokušaj rešavanja istih, često je bio obezbeđivanje novog saobraćajnog prostora. To je dovelo do dodatnog zakrčenja, gde nove saobraćajnice nisu doprinele smanjenju saobraćaja nego, naprotiv njegovom uvećanju.
 
Jedan od načina rešavanja postojećih problema nalaze se u principima održivog transporta. U gradovima koji imaju dovoljno prostora mogu se promovisati vidovi saobraćaja koji nisu automobilski, prvenstveno pešački, biciklistički i javni prevoz. Da bi se smanjio broj parking mesta predlaže se parkiranje u javnim garažama. Rešavanje problema saobraćaja u centralnim gradskim zonama obuhvata i rešavanje problema prigradskog saobraćaja (koji podrazumevaju dislociranje automobila iz centra grada) kao što je izgradnja brzih saobraćajnica oko grada (obilaznica) i izgradnja Park&Ride sistema. Park&Ride sistem podrazumeva izgradnju parking prostora, na kome vozači iz perifernih naselja ostavljaju svoje automobile i javnim prevozom nastavljaju put do centra grada (neuspeli pokušaj u Beogradu sa parkingom kod hotela Hajat).
Građani su obično zabrinuti da će doći do meteža u saobraćaju. Suočeni sa takvom reakcijom, vlasti zadužene za planiranje moraju edukovati stanovništvo i uključiti ih u proces realizacije. Neki od načina podsticanja građana da se uključe u rešavanje problema i prihvatanje održivih oblika transporta jesu ukidanje poreza na ekološki neškodljiva vozila, poskupljenje goriva ili naplata ulaska automobilima u centar grada.
 
Veoma je važno da se uspostavi bliska saradnja sa medijima. Neophodno je izdvojiti dovoljno sredstava za finansiranje efikasne strategije marketinga. Mogu se koristiti različita sredstva kao što su brošure, rtv, web sajtovi, kako bi cela javnost bila obaveštena. Građani često zaboravljaju saobraćajne probleme koji su postojali pre sprovođenja projekta, pa je dobro dokumentovati svaku fazu realizacije, kako bi se pratila poboljšanja postignuta projektom. Takav vid markentinga može pomoći u zadobijanju podrške građana za buduće projekte.
 
Prednosti koje nosi održivi transport jesu pre svega zdraviji život građana, manje buke, manje zagađenja, lepši grad... Jasno je da su građani u početku zabrinuti i nezadovoljni promenama, ali kontinualno informisanje o prednostima postignutih rezultata dovodi do uspostavljanja drugačijih navika građana i prihvatanja održivog razvoja gradova kao opštedobrog i opštekorisnog principa.Share