EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Održiva potrošnja
 
Pitanje održive potrošnje prvi put je pokrenuto kao jedno od ključnih izazova održivosti na "Svetskom samitu o održivom razvoju", u Riju 1992. godine. Od tada je prošlo više od jedne decenije, ali različiti eksperti za ovu oblast se slažu da je napredak u praćenju potrošačkih navika kao i osmišljavanje načina za njihovo menjanje veoma spor.
Kao jedan od razloga za to navodi se nedostatak jasnoće, razumevanja principa  i poverenja vezanog za održivu potrošnju.
Agenda 21
Dokument usvojen na Samitu u Riju je globalni akcioni program održivog razvoja u kome su predviđene aktivnosti na svim nivoima, od lokalne do globalne zajednice, tako da svi nivoi zavise jedan od drugog.
Po principu "Misli globalno-deluj lokalno", zajedno sa Agendom 21 svet je obišao i poziv gradovima i opštinama da zajedno sa svojim stanovnicima podstaknu razgovore o održivom razvoju i izrade konkretne planove delovanja.  Ideja vodilja je bila: održivi razvoj mora da se odvija tamo gde žive ljudi, gde kupuju, gde imaju škole, gde planiraju građevinsko zemljište, gde imaju svoja radna mesta - dakle u gradovima i opštinama.
U Agendi 21 se kaže: "Siromaštvo i ekološka degradacija su veoma blisko povezani. Dok siromaštvo rezultuje određenim vrstama društvenih napetosti, osnovni uzrok kontinuiranog narušavanja, uništavanja životne sredine je neodrživi način proizvodnje i potrošnje, posebno u industrijski razvijenim zemljama, što izaziva veliku zabrinutost, neuravnoteženost i siromaštvo".
 
Šta je održiva potrošnja?
04_1_1Održiva potrošnja je pronalaženje odgovarajućeg rešenja koje će uravnotežiti društveno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, kroz mnogo odgovornije ponašanje svakog od nas. Održiva potrošnja je naročito povezana sa proizvodnjom, raspodelom, korišćenjem proizvoda i odlaganjem otpada, odnosno promenom dosadašnjih navika vezanih za "životni ciklus" proizvoda.
Održiva potrošnja zalazi u više oblasti, a promena ponašanja potrošača je proces u kojem učestvuje veliki broj društvenih grupa. Pored domaćinstava koji predstavljaju osnovu potrošačkog tržišta, ovaj proces je odgovornost vlada, obrazovnih institucija, privrede, nevladinih organizacija, pri čemu je obaveza svakog od nas da stvorimo povoljne uslove i pokremeno inicijativu za promene. Promena potrošačkih navika zapravo predpostavlja principijelnu promenu sistema vrednosti i načina života.
"Ne postoji jasno određeni način ponašanja konzumenata u budućnosti. Individualnost odluke svakog pojedinačnog potrošača je sastavni deo svakog modernog demokratskog društva, i ona se kao takva ne dovodi u pitanje imperativima koje postavlja održivi razvoj. Ipak, odluke potrošača i danas i u budućnosti mnogo zavise od okvirnih uslova. U te okvirne uslove ubrajaju se političko okruženje, cene, raspoloživa tehnologija, visina plata, raspodela plata, društvene norme i norme koje vladaju unutar određenih društvenih grupacija, te uticaj marketinga i reklame."
(Joachim H. Spangenberg/Sylvia Lorek)
 
Principi održive potrošnje

- optimalno korišćenja resursa
- smanjenje stvaranja otpada na izvoru nastanka
- smanjene zagađenja
- uravnoteženija raspodela resursa između razvijenog i nerzvijenog dela sveta
- život (delovanje) uz brigu za buduće generacije


Imati manje?

04_1_3Većina definicija održive potrošnje naglašava "kako trošiti manje" kao prioritet, ali ne uvek. Održiva potrošnja ne znači "imati manje", već kako trošiti drugačije i efikasnije. Novo i održivo ponašanje potrošača zahteva veliki rad, pre svega na informisanju potrošača. Nama, potrošačima, mora biti jasno na koji način proizvodi nastaju i dolaze do nas, moraju nam biti ponuđene varijante koje štite životnu sredinu. Naravno, to nije uvek tako jednostavo. Postoje realne prepreke za promenu potrošačkih navika: nedostatak odgovarajuće infrastrukture, jasnih informacija, razvijenost područja, mentalitet, nemogućnost izbora proizvoda. Ipak, uključenje i doprinos svakog od nas je izuzetno važno za uspeh.

 

Korisni linkovi: www.uneptie.org | www.youthxchange.net | www.globalactionplan.com

 Share