EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Značajna područja za ptice (IBA)

Mreža NATURA 2000 sastoji se od Posebnih područja zaštite - SAC (područja izdvojenih na temelju Direktive o staništima) i Područja posebne zaštite za ptice - SPA (područja izdvojenih na temelju Direktive o pticama).

Direktiva o pticama (79/409/EEC) usvojena je 1979. godine, a njen je cilj zaštititi sve divlje ptice i njihova najvažnija staništa širom EU. Ona zabranjuje pojedine delatnosti, poput držanja ili prodaje divljih ptica, te uvodi zakonske mehanizme za regulaciju drugih aktivnosti, poput lova, da bi se osigurala njihova održivost. Direktiva takođe zahteva od svih zemalja članica EU da najvažnija područja za više od 190 ugroženih vrsta i sve migratorne ptice utvrde kao područja ekološke mreže Natura 2000, posebno vodeći računa o močvarnim područjima od međunarodne važnosti.

Značajno područje za ptice (IBA) je područje koje je proglašeno kao globalno važno stanište za očuvanje populacija ptica. Ovaj program je razvio BirdLife International. IBA područja u nekoj zemlji proglašava nacionalna organizacija za zaštitu ptica. IBA su važni temelj za proglašenje SPA (Područja posebne zaštite).

Zadatak IBA: identifikovati, pratiti i očuvati sva ključna staništa za ptice u svetu; određuju se na osnovu prisustva  ugroženih vrsta, vrsta sa  ograničenim rasprostranjenjem i  velikih koncentracija ptica na  svakom datom području; nemaju zakonski okvir, ali je  program podržan od Svetske  banke, GEF-a i drugih fondova.
IBA područja se biraju na osnovu:
• prisustva ugroženih vrsta
• prisustva značajnih koncentracija ptica
• prisustva vrsta sa ograničenim rasprostranjenjem
• prisustva vrsta koje pripadaju ograničenim biomima
Obedska_bara-IBA_podrucjeIBA područje
Obedska bara
 
IBA u Srbiji
Kratak istorijat: krajem 1980-ih na prostoru SFRJ identifikovano 57  IBA (16 u Srbiji); 1997. godine (IBA II)- 35 područja ; 2009. godine (IBA III)- 42 područja (oko 1 260 000 ha, 14,25% teritorije  Srbije).
 
IBA PODRUČJA U SRBIJI
RS001IBA GORNJE PODUNAVLJE
RS002IBA SUBOTIČKA JEZERA I PUS TARE
RS003IBA BEČEJSKI RIBNJAK
RS004IBA JEGRIČKA
RS005IBA KARAĐORĐEVO
RS006IBA TITELSKI BREG
RS007IBA KOVILJSKI RIT
RS008IBA PASNJACI VELIKE DROPLJE
RS009IBA SLANO KOPOVO
RS010IBA OKANJ I RUSANDA
RS011IBA CARSKA BARA
RS012IBA GORNJE POTAMIŠJE
RS013IBA SREDNJE POTAMIŠJE
RS014IBA VRŠAČKE PLANINE
RS015IBA DELIBLATSKA PEŠČARA
RS016IBA LABUDOVO OKNO
RS017IBA UŠĆE SAVE U DUNAV
RS018IBA DUNAVSKI LESNI ODSEK
RS019IBA FRUŠKA GORA
RS020IBA OBEDSKA BARA
RS021IBA BOSUTSKE ŠUME
RS022IBA ZASAVICA
RS023IBA DONJE PODRINJE
RS024IBA CER
RS025IBA VALJEVSKE PLANINE
RS026IBA TARA
RS027IBA UVAC I MILEŠEVKA
RS028IBA PEŠTER
RS029IBA GOLIJA
RS030IBA GORNJE POMORAVLJE
RS031IBA OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA
RS032IBA KOPAONIK
RS033IBA SITNICA
RS034IBA PROKLETIJE
RS035IBA ŠAR-PLANINA
RS036IBA PČINJA
RS037IBA VLASINA
RS038IBA SUVA PLANINA
RS039IBA SIĆEVAČKA KLISURA
RS040IBA STARA PLANINA
RS041IBA ĐERDAP
RS042IBA MALA VRBICA
2009. godine objavljena je knjiga "Značajna područja za ptice u Srbiji (IBA)", autora dr Slobodana Puzovića. Stručni doprinos dali su i brojne nevladine organizacije, među kojima se ističu Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Vojvodine iz Novog Sada i Liga za ornitološku akciju Srbije iz Beograda.

Knjiga predstavlja osnov za zaštitu i očuvanje biodiverziteta i za izradu ekološke mreže u Srbiji. Njome se ispunjava deo međunarodnih obaveza Srbije vezano za ratifikovane konvencije i evropske direktive.Share