EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

NVO i Natura 2000 - saznajte više

Nevladine organizacije su imale, i imaju, značajnu ulogu u procesu uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000. A i po uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000, uloga nevladinih organizacija ne prestaje. Čak šta više! Mnogo posla imaju organizacije iz zemalja članica EU, gde je mreža Natura 2000 skoro kompletna.
Iskustva nevladinih organizacija se razlikuju. Dajemo vam pregled korisnih linkova, na koijma ćete moći da pročitate o tome šta su nevladine organizacije radile, i šta rade, vezano za ekološku mrežu Natura 2000.

O iskustvima organizacija iz centralno-istočne Evrope možete čitati na web sajtu Mreže nevladinih organizacija CEEweb za biodiverzitet. Veliki broj prezentacija, primera prakse, priručnika za Natura 2000 područja i drugih bitnih podataka se nalaze na strani resursi.

kliknite ovde

Državni zavod za zaštitu prirode Hrvatske, na svom sajtu, objavio je brošuru ''Natura 2000 i nevladine organizacije''  kliknite ovde

O ulozi nevladinih organizacija, kao i o procesu pripreme Natura 2000 možete pročitati na sajtu Natura 2000 u Hrvatskoj kliknite ovde

Zajedničke politike EU, sa pregledom politika zaštite životne sredine, kao veoma bitan izvor informacija za NVO, prikazane su na sajtu projekta ''Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU'' kliknite ovde

 

WWF je postigao velike uspehe u mnogim evropskim zamljama u radu na Natura 2000.

Poblikacija ‘’Natura 2000 u novim EU zemljama članicama’’ daje prikaz i lista koju su pravile nevladine organizacije kliknite ovde


 

 Primer menadžmenta Natura 2000 područja možete pogledati na sledećem linku kliknite ovde

FERN i TRN u svojoj analizi ''Natura 2000 i Direktiva o staništima'' opisuju i ulogu nevladinih organizacija kliknite ovde

Lovci i Natura 2000, iskustvo iz Litvanije prikazano je u prezentaciji Ministarstva životne sredine Litvanije kliknite ovde

Problemi sa primenom Direktiva u Delti Dunava u Rumuniji, kao prikaz potencijalnih problema sa kojima se možemo suočiti, pogledajte na linku kliknite ovdeShare