EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Saznajte više o socio ekonomskim koristima NATURA 2000

            

Brošuru “Usluge prirode” je priredila                Usluge ekositema vlažnih područja
organizacija CEEweb, a na srpski jezik             - informativni list možete pogledati ovde
je prevedena zahvaljujući Eko centru.
PDF brošure možete preuzeti ovde
 


Share