EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Promocija socio-ekonomskih koristi ekološke mreže Natura 2000

Cilj projekta je podrška razumevanju socio ekonomskih koristi koje će doneti adekvatna primena EU acquis u oblasti zaštite prirode, pre svega uspostavljanje i upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000.

Projekat je podržan od strane Kraljevine Holandije – Ministarstva spoljnih poslova,  kroz Matra program ambasade u Srbiji.
Trajanje projekta je 12 meseci a realizuju ga Mladi istraživači Srbije, WWF i članicama mreže „Natura 2000 Resursni centar Srbije“.

Tokom projekta upravljači zaštićenih dobara će biti obučeni o socio ekonomskim koristima Natura 2000, nevladine organizacije će imati priliku da rade zajednički na edukativno-promotivnim materijalima, šira javnost će biti informisana putem postera u izabranim lokalnim zajednicima, ali i putem web stranica, bloga i facebook-a.

 

Ekonomske usluge, kao što je prečišćavanje vode, su često zanemarene kada se analiziraju koristi Natura 2000 područja.Turizam i rekreacija u Natura 2000 područjima donose značajan prihod lokalnom stanovništvu. foto: Obedska bara, potencijalno Natura 2000 područje u SrbijiShare