EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Prezentacije, Publikacije, Izveštaji, Zakoni...

Nacionalna konferencije "Učešće javnosti u zaštiti prirode"

Tina Janjatović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine link
mr Sabina Ivanović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine link
Snežana Prokić, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine link
Boris Erg, IUCN link
dr Gabor Mesaroš, Protego link
dr Biljana Panjković, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode link

 

Radionica ’’Natura 2000 - poljoprivreda i šumarstvo ’’
 
Radionica ’’Natura 2000 i zaštićena područja"
art._6_Serbia_21.10.10.pdf Katerina Rakovska, WWF,
EMERALD-NOVI_SAD-Sekulic_N._21.10.2010.pdfNenad Sekulić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
ABC_of_N2K_Serbia_21.10.10.pdf Katerina Rakovska, WWF
MoE_Serbia_NATURA_2000.pdf MŽSPP
NPI_i_IPA_srpski.pdf Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije
Ekoloske_mreze.pdf Duška Dimović, WWF
IUCN_SEE_EU_EP_WWF_workshop.pdf Veronika Ferdinandova, IUCN SEE
NGO_participation_N2K_Serbia_21.10.10.pdf Katerina Rakovska, WWF
 
CEEweb radna grupa Natura 2000, sastanak
Priprema Natura 2000 u Srbiji, Milka Gvozdenović (MIS) 
Ostale prezentacije sa sastanka su dostupne na  http://ceeweb.org/workingroups/natura2000/meetings/index.html 
 
Trening ''Politike zaštite biodiverziteta i veštine zagovaranja''
 
Materijal sa treninga ABC o EU i Natura 2000
 Eko_Fond.rar   Vladimir Janković, UNECO
 Zastita_prirode_u_Srbiji_i_NATURA_2000.rar Dušan Ognjanović, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
 Direktiva_o_pticama_1.deo.rar Goran Sekulić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 Okvirna_Direktiva_o_vodama.rar Semra Fejzibegović, WWF
 MIS_N2000_projekat.rar Mladi istraživači Srbije
 Mogucnosti_za_finansiranje_IPA.rar Jaroslava Božanić, Ministarstvo finasija
 Institucije_EU_1._deo.rar Amelia Neacsu, Delegacija Evropske komisije u Srbiji
 Uloga_NVO_u_procesu_Natura_2000.rar Mladi istraživači Srbije
 Nacionalni_program_za_integraciju_SRB_u_EU_i_IPA.rar Zoran Sretić, Kancelarija za evropske intergracije
 Uspostavljanje_ekoloske_mreze_u_AP_Vojvodini_1.deo.rar Klara Szabados, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 Strateki_i_zakonski_okvir_zatite_ivotne_sredine.rar Biljana Vasković, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
  
IZVEŠTAJI
 
OSTALO


Share