EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Sastanci Mreže NVO

Prvi sastanak mreže Natura 2000 resursni centar Srbije je održan u aprilu 2009.godine u Beogradu.
Izveštaj sa prvog sastanka -  izvestaj_sa_prvog_sastanka_N2000.pdf
 
Drugi sastanak mreže Natura 2000 resursni centar Srbije održan je u junu 2009.godine u Beogradu.
Izveštaj sa drugog sastanka Izvestaj_sa_drugog_sastanka_mree.pdf
 
Treći sastanak mreže Natura 2000 resursni centar Srbije održan je u novembru 2009.godine u hotelu Norcev, Fruška gora.
Upitnik o funkcionisanju Mreže -  Upitnik_sa_objasnjenjem.doc
Rezultati upitnika -  Rezultati_upitnika.pdf
 
Četvrti sastanak članica mreže Natura 2000 resursni centar Srbije održan je 22. marta 2010. godine u Beogradu
Izveštaj sa četvrtog sastanka Izvestaj_sa_IV_sastanka_Mreze.pdf
 

Peti sastanak članica mreže Natura 2000 resursni centar Srbije održan je 21. decembra 2010.godine.
Pregled aktivnosti Mreže u 2010.godini  aktivnosti_u_2010__Natura_2000_RCS.pdf
Regionalni program malih grantova  Regionalni_program_malih_grantova.pdf

 Share