EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Baza resursa mreže “Natura 2000 Resursni centar Srbije”

U cilju unapređenja saradnje na podizanju svesti javnosti o značaju očuvanja biodiverziteta, na edukaciji i ostalim aktivnostima, u okviru mreže NVO ''Natura 2000 resursni centar Srbije'' napravljena je baza promotivno-edukativnih resursa.
Ukoliko organizujete neku radionicu i trebaju vam posteri, brošure i/ili lifleti, pogledate u bazi, pronađete šta vam treba i ko to ima, a potom u detaljima pronađite izdavače/autore i kontaktirajte ih!  Ili ako vam je potreban neko ko može da održi radionicu, trening ili predavanje na neku temu, pogledate u bazu i kontaktirate kolege koje to već rade.


Treninzi/seminari/obuke
ABC o EU i Natura 2000 /WWF i Mladi istraživači Srbije/ detalji
Javno zagovaranje i lobiranje /Avalon/ detalji

Edukativno-informativni materijali
“Natura 2000 – uspešna, fleksibilna, savremena” /WWF i Mladi istraživači Srbije/
Liflet, detalji
“Zašto je biodiverzitet važan? Odgovori za decu i ministre” /Eko centar i Mladi istraživači Srbije/
Brošura, detalji
“Zašto je sadašnja ekonomska kriza, ekološka kriza bududnosti?” Naredni  odgovori za decu i ministre /Mladi istraživači Srbije i Eko centar/
Brošura, detalji
“IBA i Natura 2000 u jugoistočnom Banatu” /Avalon/
Brošura, detaljiShare