EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Natura 2000 Resursni centar Srbije

NATURA 2000 Resursni centar Srbije, mreža nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode, je osnovana u aprilu 2009. godine.
NATURA 2000 Resursni centar Srbije je jedinstvena mreža NVO na teritoriji Republike Srbije u smislu ciljeva i polja delovanja. Članovi teže ostvarenju zajedničkih ciljeva, imaju zajedničke aktivnosti, sastaju se i komuniciraju redovno.
Mreža ima više od pedeset članica. Spisak članica možete pogledati ovde
Sekretarijat mreže je u Mladim istraživačima Srbije.
U okviru mreže postoje četiri radne grupe: za naučna istraživanja, za edukaciju, za komunikaciju, za lobiranje i fondove.
Na osnovu idetifikovanih potreba, u skladu sa strateškim ciljevima,mreža razvija i primenjuje godišnje planove delovanja.
Ciljevi mreže su:
-  očuvanje biološke raznovrsnosti i zaštita prirode na teritoriji Republike Srbije kroz uspostavljanje i adekvatno upravljanje ekološke mreže NATURA 2000 ;
- povezivanje, podrška i razvoj organizacija koje kao ravnopravni partneri, u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, rade na uspostavljanju i adekvatnom upravljanju mreže NATURA 2000 u Srbiji.

Osnovne vrednosti koje mreža nevladinih organizacija NATURA 2000 Resursni centar Srbije primenjuje u svom funkcionisanju su: odgovornost, pravedno upravljanje, kultura ’’davanja’’ i ’’ prihvatanja’’, međusobno uvažavanje i poštovanje, integritet i koezistentno delovanje.

Preporuke Natura 2000 RCS za Strategiju biološke raznovrsnosti
Mreža nevladinih organizacija '' Natura 2000 resursni centar Srbije'' poslala je Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Srbije komentare i preporuke za Nacrt Strategije za biološku raznovrsnost. Dopis i preporuke možete pogledati ovde  komentari_na_Strategiju_mreze_Natura_2000_RCS.pdf
 
Natura 2000 RCS o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Organizacije članice Mreže NVO ‘’Natura 2000 resursni centar Srbije’’ uputile su dopis Odboru za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.
Na žalost, kao i do sada, u vezi sa donošenjem Predloga ovog zakona postoji par spornih proceduralnih činjenica, ali i suštinskih problema:
- Nacrt predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona  o zaštiti prirode donelo je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja bez ikakvih konsultacija sa civilnih sektorom kome nije bila pružena ni jedna šansa da učestvuje u ovom procesu;
- Nacrt predloga Zakona bio je postavljen na sajtu  Ministarstva (
http://www.ekoplan.gov.rs/src/2-1-Nacrti-zakona-) na “uvid javnosti” 17/08/2010 u vreme godišnjih odmora kada je verovatnoća da ga niko ne vidi veoma visoka;
- 28/09/2010 Nacrt predloga Zakona usvaja Vlada kada on postaje Predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode (
www.parlament.rs) . Verzija Predloga koju je Vlada usvojila dramatično se razlikuje od verzije koja je data “javnosti na uvid” na sajtu Ministarstva;
- Direktiva o staništima i Direktiva o pticama čija se transpozicija radi ovim zakonom nisu zvanično prevedene na srpski jezik što znači da se novi termini uvode “odokativno” i što može izazvati poprilične problem tokom primene Zakona;
Suštinski problem sa Predlogom izmena zakona predstavlja član.13 koji se odnosi na zaštićena prirodna dobra i koji ovim članom postaje  “akt usmeren ka zadovoljavanju megalomanskih potreba biznis-sektora na (inače neprihvatljivo malom) delu teritorije Srbije na kome se nalaze najočuvanije prirodne vrednosti i koji uživa zakonsku zaštitu”, kao i član 4 i član 55 koji se odnose transpoziciju Direktive o staništima i Direktive o pticama.
Dokument koji je prosleđen Odboru za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije možete preuzeti ovde 
Dopis_odboru_izmene_clanova.pdf .
 


Share