EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Samo živo drvo je dobro drvo

„Posecite šume nekom narodu i vi ste uništili taj narod“, rekao je naš čuveni prirodnjak Josif Pančić.

Svakog decembra u Srbiji se poseče oko milion stabala mladih četinara, prvenstveno smrče i jele, što je bio i neposredan povod Mladim istraživačima Srbije da decembra 2000. godine pokrenu kampanju za zaštitu ovog drveća.

 
Polazeći od stanovišta da je ekološka edukacija osnova za rešavanje nagomilanih problema u životnoj sredini, odlučili smo se za projekat zaštite četinara, čiji je deo kampanja pod sloganom “Samo živo drvo je dobro drvo”.
Dugoročni cilj projekta je da se zaštiti biološko bogatstvo, posebno četinarske šume, spreči erozija zemljišta i podigne svest javnosti o zaštiti prirode.
 
Osnovni cilj kampanje je da se smanji seča zimzelenog drveća koje se koristi u svrhu novogodišnjih jelki.
 

Operativni ciljevi:
- da se utiče na kupce – utičući na kupce indirektno će se smanjiti seča zimzelenih stabala.
- da se utiče na organe i institucije koje se bave ovim problemom. Trebalo bi kontrolu seče zimzelenog drveća učiniti rigoroznijom.
Ovi ciljevi se mogu ostvariti preko:      
- sugerisanja kupovine jelki sa busenom koje imaju odgovarajuću etiketu
- sugerisanja kupovine posečenih jelki koje imaju odgovarajuću etiketu
- edukacije stanovništva o korisnosti četinarskih šuma.


Share