EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Promovisanje reciklaže u Srbiji

NISAM BRE ĐUBRE!

Ukoliko smanjimo stvaranje otpada, imaćemo znatno manje posla oko njegovog zbrinjavanja. Zato je važno da mislimo na očuvanje životne sredine čak i dok kupujemo u prodavnici. Birajmo proizvode koji se recikliraju, jer se reciklažom štedi energija, novac i vreme.
Kampanja Mladih istraživača Srbije pod nazivom „Nisam BRE đubre“ poziva građane da uzmu aktivnu ulogu u smanjenju stvaranja otpada, u reciklaži i racionalnom korišćenju resursa.
Kampanja ima pet elemenata:
Reci NE plastičnim kesama!
Reci NE rasipanju energije!
Reci NE uništavanju resursa!
Reci NE seči šuma!
Reci NE neuništivom đubretu!

Brošura Oplaneti se! Recikliraj

Rezultate merenja otpada u 13 lokalnih zajednica u Srbiji možete pogledati u brošuri  oplaneti_se.zip
Merenje otpada je urađeno kao deo kampanje Oplaneti se! Recikliraj, koju je Zelena Lista Srbije realizovala tokom 2010.godine.

 Oplaneti se! recikliraj

Mladi istraživači Srbije koordinišu kampanju nevladinih organizacija, članica Zelene Liste Srbije. Kampanjom  Oplaneti se! Recikliraj, Zelena Lista Srbije želi da utiče na nadležne institucije, građane/ke, ekološke organizacije i druge aktere u društvu da se u okviru svojih nadležnosti aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za proces reciklaže.

Više o kampanji na sajtu Oplaneti se! ovde

 

 

 

 

 

''Mislim pre nego što bacim!''

 

2008.godina
Cilj projekta je bilo istraživanje potrošačkih navika vezanih za odlaganje otpada.
Projekat je realizovan na području gradskih opština Novi Beograd i Zemun. Ciljna grupa projekta su bili stanovnici gradskih opština Novi Beograd i Zemun, opštinske uprave, nadležne državne institucije i ministarstva. Domaćinstva koje su bila  uključena u projekat su, kroz izvođenje projektnih aktivnosti, shvatila problematiku komunalnog otpada i počeli da menjaju svoje navike. Meranja su uglavnom realizovana u periodu koji obuhvata veliki broj praznika i proslava, te su obezbedila  značajne podatke o potrošnji tj. o količini komunalnog otpada koji se proizvede u tom periodu nasuprot uobičajenoj potrošnji. Dobijeni rezultati su predstavljeni široj javnosti.
Rezulatati istraživanja će biti korišćeni kao osnova za promociju i strateška planiranja reciklaže, smanjenje potrošnje  energije i promenu potrošačkih navika uopšte.

 

 

 

 

Opremanje reciklažnog dvorišta na Novom Beogradu

U julu 2007. godine, u okviru projekta '' Lokalne akcije za održivost-promena potrošačkih navika stanovnika opštine Novi Beograd'' koji je podržala Evropska agencija za rekonstrukciju, Mladi istraživači Srbije kupili su i poklonili JKP Čistoća: 76 kontejnera za PET, papir i aluminijum, 1 kontejner za stare baterije, 1 kontejner za otpadna ulja i 1 kontejner za akumulatore.
Otvaranju reciklažnog dvorišta prisustvovao je veliki broj zvaničnika i medija.
 
   
 
   
Tokom priprema za otvaranje reciklažnoj dvorišta, Mladi istraživači Srbije su, kroz servis info –stan, poslali obaveštenja građanima Novom Beograda da se na teritoriji njihove opštine nalazi reciklažno dvorište gde mogu da donesu sekundarne sirovine.


Share