EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Kampanje
Kampanje Mladih istraživača Srbije su uglavnom fokusirane na podizanje svesti javnosti o:
- zaštiti prirode i prirodnih resursa
- održivoj proizvodnji i potrošnji
- uključivanju građana u zaštitu životne sredine.
 
Neke od kampanja se sprovode u kontinuetu, dok su druge vezane za obeležavanje ekološki značajnih datuma.
 
Veliku podršku pripremama kampanja Mladih istraživača Srbije daje ilustrator Dobrosav BoB Živković.


Share