EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Pregled aktivnosti Mladih istraživača Srbije na primeni Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

COP 10 Konvencije o biološkoj raznovrsnosti
Nagoya, Japan
oktobar 2010.godine
Povodom održavanje Konferencije zemalja potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, Mladi istraživači Srbije su u saradnji sa organizacijom Ekocentar iz Beograda, i mrežom organizacija CEEweb pripremili dva saopštenja za javnost:
 
Mladi istraživači Srbije godinama rade na očuvanju biodiverziteta. Mnoge naše aktivnosti, planirane u skladu sa konvencijom ili vođene prepoznatim potrebama, povezane su sa obavezama koje Srbija ima kao potpisica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.
ČLAN 13
Mladi istraživači Srbije posebno rade na primeni Člana 13 Konvencije o biološkoj raznovrsnosti – Javno obrazovanje i svest, u kome se kaže:
Unapređivati i podsticati razumevanje važnosti očuvanja biološke raznovrsnosti i mera koje su za po potrebne kao i odgovarajuću popularizaciju putem medija, i uključivanja ovih pitanja u obrazovne programe; i
Sarađivati, kako je odgovarajuće, sa drugim državama i međunarodnim organizacijama u razvijanju obrazovnih programa i programa za javnu svest, u pogledu očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti.
 
Uticanje na donosioce odluka
Kao deo priprema za COP9 (Konferenciju zemalja potpisnica ), Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, koji je održan u Bonu, u Nemačkoj, maja 2008. godine, Mladi istraživači Srbije su koordinisali pripreme nacionalnih profila o biodiverzitetu.
U saradnji sa mrežom CEEweb, prikupljeni su i obrađeni podaci iz zemalja jugoistočne Evrope, sa ciljem da se tokom Konfrencije u Bonu, nacionalnim profilima skrene pažnja delegacija naših zemalja na probleme očuvanja biodiverziteta.
Pogledajte rezultate ovde
Ovi nacionalni profili o biodiverzitetu su korišćeni i tokom 5. Konferencije ''Biodiverzitet za Evropu'', koja je održana u Belgiji 2009. godine.
 
Revitalizacija vlažnih livada na Obedskoj bari
Jedna od obaveza u okviru Konvencije o biološkoj raznovrsnosti je i ’’Revitalizovati i obnoviti degradirane ekosisteme’’.
U okviru projekta ’’Povratak ibisa’’ Mladi istraživači Srbije u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za životnu sredinu i održivi razvoj Vojvodine i JP ’’Vojvodinašume’’, rade na revitalizaciji vlažnih livada u istoćnom kraku potkovice Obedske bare.
Do sada je (u periodu od 1997. do 2011. godine) organizovano 14 međunarodnih volonterskih radnih kampova, na kojima je učestvovalo preko dve stotine (200) volontera iz inostranstva (Japana, SAD, Italije, Španije, Austrije, Slovačke, Nemačke, Švajcarske, UK, Belgije, Danske, Grčke, Makedonije, Južne Koreje, Francuske, Česke Republike, Slovenije) kao i veliki broj volontera iz Srbije.
Rezultati kampova su veoma značajni: očišćena je velika površina vlažnih livada; nove vlažne livade su postale povoljna mesta za mrest riba, reprodukciju vodozemaca i gmizavaca, kao i za opstanak brojnih vrsta zeljastih biljaka; povećano je interesovanje stanovnika Kupinova i Obreža za očuvanje Obedske bare; zahvaljujući volonterima iz inostranstva Obedska bara (njena lepota, značaj, tradicija) postala je prepoznatljiva širom sveta; kampovi na Obedskoj bari privlače veliku medijsku pažnju. Gotovo sve velike medijske kuće (RTS, Politika, Glas javnosti, Danas, B92, Blic) izveštavale su o volonterskim radnim kampovima na Obedskoj bari.
fotografije na ovoj strani BAZ i MIS


Share