EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Pregled aktivnosti na Karpatskoj Konvenciji
 
U septembru 2010. u Poljskoj, održan je treći sastanak redne grupe za održivi turizam pri Karpatskoj konvenciji. Ispred Mladih istraživača Srbije je učestvovao Ivan Svetozarević, koordinator za održivi turizam. Na sastanku je priveden kraju rad na izradi Protokola razvoja Turizma na Karpatima, koji će biti predat na razmatranje Implementacionom komitetu Karpatske Konvencije krajem novembra. Trenutnu verziju Protokola možete pogledati ovde

Ivan Svetozarević, koordinator za održivi turizam Mladih istraživača Srbije, učestovao je na drugoj konferenciji zemalja članica Karpatske Konvencije.
COP2 održan je u Bukureštu, u Rumuniji, od 17. do 19. juna 2008. godine. O rezultatima i zaključima Konferencije možete pogledati na zvaničnom sajtu Karpatske Konevencije.

U prvoj polovini 2008. godine, Mladi istraživači Srbije su, u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija ANPED realizovali projekat '' Podrška implementaciji Karpatske Konvencije – Član 11: Kultura i Nasleđe''
Izeštaj sa konsultacija na srpskom možete pogledati u dokumentu 1.Izvestaj_sa_konsultacija_i_sastanka_u_Srbiji.doc
Izveštaj sa konsultacija na engleskom možete pogledati u dokumentu
Pregled kulturnog nasleđa, eksperata i povezanosti sa održivim razvojem Karpata možete pogledati u dokumentu
Plan za uspostavljanje Karpatske liste kulture i nasleđa možete pogledati u dokumentu

Milka Gvozdenović je predstavljala Mlade istraživače Srbije na prvoj konferenciji zemalja članica Karpatske Konvencije. COP1 je održan u Kijevu, od 11. do 13. decembera 2006.godine, a nevladine organizacije su imale veoma značajnu ulogu, između ostalog, i u zagovaranju za izradu strategije za održivi turizam u Karpatima.

Mladi istraživali Srbije su, kao deo aktivnosti u okviru CEEWEB Radne Grupe za Turizam u Karpatima, bili uključeni u pripremu Dokumenta o mogućnostima razvoja održivog turizma u Karpatima. Milka Gvozdenović je, kao deo tima koji je pripremao dokument, učestovala na dalje u aktivnostim avezanim za razvoj protokola za razvoj održivog turizma u Karpatima. Dokument je deo CADSES projekta’ Zaštita i održivi razvoj Karpata u međudržavnim okvirima’. Ovaj projekat teži razrađivanju koncepta razvoja održivog turizma unutar sveobuhvatnog održivog razvoja Karpata.

Mladi istraživači Srbije uključili su se 2005. godine u projekat ''Jačanje učešća javnosti u implamentaciji Karpatke Konvencije'', koji se sprovodi u saradnji sa ANPED mrežom.
Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i motivacija javnosti za podršku sprovođenju Karpatske Konvencije u Srbiji.
Aktivnosti na projektu su obuhvatale: istraživanje nivoa informisanosti javnosti o Karpatskoj Konvenciji; organizovanje okruglog stola sa svim zainteresovanim stranama; pravljenje ''Jednostavanog vodiča kroz Konvenciju''; istraživanje i ispitivanja za program rada na polju zaštite životne sredine i kulture u Karpatima; pripreme i uključivanje u aktivnosti tokom Prve Ministarske Konferencije Karpatskih Zemlja ( COP1).
Prvi sastanak održan je 7. marta 2006. godine u Beogradu. Izveštaj sa sastanka, listu učesnika kao i preporuke možete pogledati u Progress__Report_from_Serbian_stakeholder_meeting.doc 
 

 Share