EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje flore i faune

Cilj CITES konvencije je održiva trgovina i ravnoteža između očuvanja biodiverziteta i upravljanja resursima prirode.
Više o implementaciji CITES na sajtu Ministrastva životne sredine i prostornog planiranja kliknite ovde


KADA?
Konvencija je usvojena 30. aprila 1973. godine, a stupila je na snagu 1. jula 1975. Do sada je ovu konvenciju ratifikovalo 158 zemalja sveta uključujući i Srbiju. Srbija je CITES konvenciju ratifikovala 5. novembra 2001. godine donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije. Zakon je stupio na snagu tokom 2002., a počeo je da se primenjuje tokom 2003. godine.
ZAŠTO?
Milioni živih organizama i njihovih produkata se svake godine transportuje širom sveta što je dovelo do drastičnog smanjenja broja i nestanka mnogih vrsta.
KAKO?
Konvencijom je obuhvaćen uvoz, izvoz, određenih vrsta flore i faune (30,000 vrsta) koje se nalaze na listama (ANEX) I, II i III.  Međunarodni promet se reguliše i prati kroz sistem dozvola i uverenja koje izdaju nadležne vladine institucije.
 
Anex I sadrži spisak vrsta kojima preti izumiranje, koje pogađa ili ih može pogoditi trgovina; Za trgovinu ovim vrstama ne izdaju se dozvole sem pod specijalnim okolnostima;
U ovom annexu se nalaze lemuri, simpanze, kitovi, pande, leopardi, tigrovi, slonovi, nosorozi, fazani, ptice grabljivice, papagaji itd.
 
Anex II sadrži spisak potencijalno ugroženih vrsta čijem opadanju brojnosti i izumiranju može doprineti nedozvoljena i nekontrolisana trgovina. Na ovom spisku se nalazi 29,000 vrsta medju kojima su i polarni medved, orhideje, kaktusi, delfini, azijske kobre…
Trgovina je dozvoljena uz odgovarajucu dokumentaciju zemlje izvoznika.
Anex III sadrži spisak vrsta koje utvrđuje svaka zemlja članica, kao vrste koje podležu regulativi u okviru njene jurisdikcije i za koje se očekuje saradnja drugih država radi kontrole trgovine tim vrstama.

 Share