EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Specijalni rezervat prirode Zasavica

Specijalni rezervat prirode Zasavica čine vodeni i močvarni ekosistemi sa fragmentima poplavnih livada i šuma. Prostire se na podrucju južne Vojvodine i severne Mačve, istocno od reke Drine, a južno od reke Save u dužini od 33,1km. Iako se nalazi u neposrednoj blizini Save, vode Zasavice su drinske što predstavlja pravi fenomen.Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite.

Najveću vrednost rezervata predstavljaju retke i endemične biljne i životinjske vrste, ugrožene ne samo u Srbiji već i u Evropi, kao što je vrsta Umbra krameri i mnoge druge.

Da bi taj svet bio očuvan Zasavica i njeno priobalje stavljeni su pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Na nacionalnoj mreži zaštićenih područja Ramsara (močvarna i druga vlažna područja prema Konvenciji o zaštiti močvarnih područja koju je naša zemlja ratifikovala) Zasavica se našla na listi prioriteta za nominaciju za Ramsarsko područje, a prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species menagment area) ima IV kategoriju. Od 2001. godine Zasavica je postala član Europark Federacije.

Naš rad u Rezervatu

Već niz godina, u periodu jul - avgust, u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica organizuje se međunarodni radni kamp Mladih istraživača Srbije i Uprave rezervata-NVO Pokret gorana Sremske Mitrovice (www.zasavica.org.rs).

Učesnici kampa rade na uklanjanju makrofitske (flotantne) vegetacije, koja je potpuno obrasla vodotok u delu rezervata (selo Zasavica II, pašnjak Valjevac) kuda je predviđena trasa turističkog broda “Umbra” i izradjuju suvenire od prirodnih materijala.Share