EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Ludaško jezero

Rezervat „Ludaško jezero“ obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Nekada je ova oblast nazivana područjem hiljadu jezera, a danas ih ima svega nekoliko, među kojima je ovo najbolje očuvani jezersko-močvarni ekosistem u stepskoj zoni. Jezero Ludaš, veličine 328 ha, je kompleks vlažih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, vlažne, stepske i slatinske livade. Njegovo plitko korito formirano je radom vetrova na dodiru peščare i lesne zaravni.

Ludaško jezero je bilo poznato po bogatoj fauni ptica već u prošlom veku. Danas je važan lokalitet za odmor i ishranu na istočnom migracionom putu ptica. Najpoznatiji predstavnici ptičijeg sveta Ludaša su ptice močvarce, zbog čijeg prisustva je ovo područje upisano na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Među njima izdvajuju se: riđa i žuta čaplja, bukavac, barski petlovan, mali barski petlić, vodomar, modrovoljka, bela i brkata senica, ševarski cvrčić, koji se gnezdi samo ovde u našoj zemlji u tršćacima jezera. Najpoznatiji sisari su zec, srna, divlja svinja i vidra.

Vlažne poplavljene livade i samo jezero na proleće su mesto razmnožavanja brojnih vodozemaca: mali i veliki mrmoljak, barska žaba, obična češljarka, zelene žabe i zaštićena barska kornjača. Ovde živi i 20 vrsta riba. Kao i izvestan broj retkih vrsta biljaka, koje se navode u crvenoj knjizi Srbije (Vinca herbacea - zimzelen, Campanula glomerulata - zvončić, Astragalus asper i Astragalus excapus - stepski kozinac, Pulsatilla pratense nigricans - crna sasa).

Zbog svog značaja i radi zaštite prirodnih vrednosti i odlika, a pre svega kao stanište ptica močvarica „Ludaško jezero“ je zaštićeno kao Specijalni rezervat prirode 1994 godine.

Rezervat obuhvata površinu od 387 ha uz 636 ha zaštitne zone. Pripada I kategoriji zaštite, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Kao mesto gnežđenja i boravka mnogih retkih ptica i kao orintološka stanica većeg broja migratornih vrsta, Ludaško jezero je 28. marta 1997. godine dobilo status močvare od međunarodnog značaja, po Ramsarskoj konvenciji. Takođe je proglašeno i IBA područjem (Important Bird Area - značajno područje ptica) 1989. godine.

Naš rad u Rezervatu

Mladi istraživači Srbije i JP Palić Ludaš organizuju od 2003. godine svakog leta na Ludaškom jezeru volonterske međunarodne radne kampove. Učesnici kampa pomažu revitalizaciju travnatih staništa sečenjem korova, žbunaste vegetacije i uklanjanjem izdanaka invazivnih vrsta biljaka, pre svega trske, jer je zbog promenjenih ekoloških uslova došlo do širenja ovih vrsta u stepsku oblast, na istočnoj obali Ludaškog jezera što je imalo izuzetno negativan uticaj na retke biljne vrste sa Crvene liste Srbije i dovelo je do promene strukture reliktnih stepskih biljnih zajednica. Do sada je na ovim kampovima učestvovalo više od 60 mladih iz celoga sveta i očišćeno je 4 km jezerske obale.Share