EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap se nalazi u severoistočnom delu Republike Srbije, na samoj međunarodnoj granici sa Rumunijom.
Park obuhvata deo područja Đerdapske klisure (Gvozdena vrata) u srednjem toku Dunava, koje je podeljeno sredinom toka Dunava, međunarodnom granicom na južni - srpski i severni - rumunski deo.
Područje Parka obuhvata ukupnu površinu od 63.608ha, od čega na teritoriji opštine Golubac 18.116,55ha, na teritoriji opštine Majdanpek 29.467ha i na teritorji opštine Kladovo 16.024,75ha.
Osnovne prirodne vrednosti Nacionalnog parka su:
•    Veliko bogatstvo flore u vidu 1100 biljnih vrsta i preko 50 biljnih zajednica od kojih je 35 reliktnog karaktera. U biljnom svetu zastupljeno je mnogo retkih vrsta kao što su: mečija leska, pančićev maklen, kavkaska lipa, koprivić, veprina, zelenika, tisa, jeremičak. Vrlo su prostrane šume bukve i hrasta.
•    Fauna je takođe brojna i raznovrsna. Karakterišu je vrste koje se velikim delom ne mogu naći u ostalim šumama u Srbiji: ris, vuk, šakal, jelen, divokoza, orao, crna roda, leštarka, vidra i šareni tvor.
•    Raznovrsnost geomorfoloških oblika, među kojima je izdvaja predeo Malog i Velikog kazana gde je Dunav najuži.
•    Đerdapsko jezero je najveće veštačko jezero u Srbiji.

 

Naš rad u Nacionalnom parku Đerdap
Mladi istraživači Srbije na području nacionalnog parka Đerdap rade na  razvoju održivog turizma kao i na primeni Karpatske konvencije.

 Share