EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

 

septembar, 2014.

Kurs o pregovaračkom poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promene

Na platformi za online edukaciju Mladih istraživača Srbije postavljen je novi kurs  “Pregovaračko Poglavlje 27-životna sredina i klimatska promene” ( LINK)

Kurs ima za cilj da polaznicima pruži osnovna znanja o: sadržaju pregovaračkog poglavlja 27 i obimu pravnih tekovina EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene; toku pregovora i strukturi pregovaračke grupe za poglavlje 27; kompleksnosti reformi koje su neophodne za usaglašavanje sa politikama EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene.

Kurs je besplatan a polaznici koji uspešno polože test dobijaju sertifikat.

oktobar, 2014.

U okviru projekta odštampano je 10 000 razglednica sa motivima zaštićenih područja: Đerdap, Ludaško jezero, Uvac, Zasavica i Gradac. Na poleđini razgledica se nalaze kratke poruke o koristima EU integracija za prirodu Srbije. Razglednice će biti poklanjane posetiocima zaštićenih područja.Share