EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Pregled aktivnosti na projektu "Partnerske akcije za zaštitu biodiveziteta u regionu zapadnog Balkana"

logo

Blog Natura 2000, na kome možete da se informišete o aktivnostima ali i da razmenite mišljenja i stavove, postavljen je na klikni ovde

O aktivnostima nevladinih organizacija na Natura 2000 u Srbiji čitajte ovde

O aktivnosti nevladinih organizacija na Natura 2000 u Crnoj Gori čitajte ovde

 

 

Završen projekat “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“
29. 12. 2011.
U prethodne dve godine Mladi istraživači Srbije su, sa brojnim partnerima, radili na projektu koji je doprineo zaštiti biodiverziteta u regionu kroz jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za primenu EU Direktiva za zaštitu prirode, ali i za zagovaranje, sprovođenje kampanja, umrežavanje. Na blogu projekta možete da pročitate veliki broj tekstova o aktivnostima, o stavovima, o EU Direktivama, o saradnji, problemima i rešenjima. Tokom projekta realizovano je i 15 lokalnih akcija za zaštitu biodiverziteta i promociju energetske efikasnosti u Srbiji i u Crnoj Gori. Rezultate aktivnosti možete pogledati u filmu koji je snimljen tokom završne radionice u Beogradu. 

 

 Takođe, u filmu „Od IBA do Natura 2000“ možete pogledati rezultate lokalne akcije u Vršcu i regionu jugo istočnog Banata.

Mladi istraživači Srbije se zahvaljuju partnerima: WWF, Green Home i NVO Sunce na saradnji i uspešnoj realizaciji aktivnosti.
Projekti tim je posebno zahvalan organizacijama članicama mreža „Natura 2000 Resursni centar Srbije“ i „Natura 2000 info centar“ na kvalitetnom učešću, profesionalnom radu i nizu odličnih akcija.
 
decembar 2011.
Završetak projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana"
Tokom decembra 2011. godine biće organizovano niz završnih aktivnosti u okviru projekta u Srbiji i u Crnoj Gori. Između ostalog, sastanci mreža NVO, sastanci sa relevantnim ministarstvima, evaluacija projekta, priprema i distribucija elektronskog newsletter-a. Na blogu možete da pratite dešavanja i da postavite svoje komentare i mišljenja.
Projekat se završava 28. decembra ali mreže NVO nastavljaju rad na Natura 2000.

24.-26. oktobar 2011.
Follow up radionica i izložba
Nakon uspešne realizacije lokanih akcija za zaštitu biodiverziteta organizacije su se okupile da procene aktivnosti, da razmene iskustva ali i da predstave rezultate javnosti.
Više informacija na blogu
          

 Odabrani projekti za male akcije unutar velikog projekta

U Srbiji 11 nevladinih organizacija priprema projekte o biodiverzitetu i Natura 2000, a u Crnoj Gori 6.
U sklopu IPA projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ predviđene su akcije u vidu malih projekata kojima se i druge nevladine organizacije, članice mreža „Natura 2000 resursni centar Srbije“ i crnogorske „Natura2000 infocentar“, uključuju u ovaj veliki projekt koji provode Mladi istraživači Srbije s partnerima, nevladinim organizacijama WWF, Green Home i Sunce.

Na natječaj je pristiglo 29 projekata u Srbiji te 8 projekata u Crnoj Gori. U Srbiji je izabrano 11 projekata, a u Crnoj Gori šest. Rezultati svih projekata bit će predstavljeni na posljednjoj radionici unutar projekta „Partnerske akcije“, predviđenoj za novembar ove godine. Projektni je tim to predstavljanje zamislio kroz malu izložbu, a tada će biti prikazan i prvi film sniman u Srbiji o Natura 2000, koji će unutar svog malog projekta snimiti nevladina organizacija Centar za inovativne aktivnosti (CINA).

Peti sastanak Mreže „Natura 2000 resursni Centar“
Eko Centar, Rige od Fere 4, Beograd
utorak, 21.decembar 2010. godine

Sastanak je započeo dobrodošlicom Tanje Petrović,generalnog sekretara Mladih istraživača Srbije i predstavljanjem svih učesnika sastanka, kao i organizacija iz kojih dolaze. Usledilo je predstavljanje dnevnog programa rada.
Dejan Zagorac, predstavnik Eko Centra i domaćin ovog sastanka, prezentovao je aktivnosti Mreže u 2010. godini.
U toku i nakon prezentacije usledili su komentari i preporuke usmerene na aktivnosti Mreže u 2010. godini.  Ključna diskusija je usmeravana ka temama: Pravilnik o lovu- spiskovi vrsta: svake godine se povećava broj vrsta dozvoljenih za lov; Nadležno Ministarstvo ne saradjuje dovoljno sa NVO; Mogućnost organizovanja sastanaka sa Vojskom Srbije, o vojnim poligonima, mestima sa izuzetnom očuvanošću biodiverziteta; Twining projekat MŽSPP – mogućnosti uključivanja Mreže; Komunikacija u okviru i između grupa Mreže – bolji protok informacija i povećanje aktivnosti; Komentari na Primedbe na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode; Plasiranje informacija medijima – najbolji način/kanali.
Nakon diskusije Tanja Petrović je predstavila regionalni program malih grantova. Poziv će biti upućen do 24. decembra 2010. godine i biće otvoren za sve ekološke organizacije u Srbiji, ali će prednost biti data članicama Mreže.
Posle diskusije o grantovima, Duška Dimović, predstavnik WWF-a, je predstavila aktivnosti koje prate organizovanje Earth Hour-a 2011. godine.
U poslednjem delu sastanka pre ručka, Dušica Trnavac, ispred Mladih istraživača Srbije,  predstavila je projekat „Priprema javnosti u Srbiji za učešće u zaštiti voda“. Nakon prezentacije inicirano je formiranje nove radne grupe u okviru Mreže koja bi se bavila vodama.
Popodnevni deo je protekao u diskusiji o početku strateškog planiranja razvoja Mreže. Učesnici su davali odgovore na pitanja:
Kako osnažiti Mrežu?
Koji su ključni prioriteti za 2011?
Nakon ovoga, pristupilo se planiranju aktivnostti Mreže u narednoj godini.
 
Radionica Natura 2000 i komunikacija sa zainteresovanim stranama
1.-3. decembar 2010. godine
Podgorica

Dvadeset predstavnika nevladinih organizacija iz  Srbije i iz Crne Gore nastavilo je da se edukuje i informiše o Natura 2000. Ovoga puta, fokus je bila komunikacija. Obuka, prezentacije i razvoj planova su bili veoma intenzivni a  razultati rada biće vidljivi već za nekoliko meseci, kada organizacije budu radile na projektima promocije očuvanja biodiverziteta u lokalnim zajednicama.

Više o radionici pročitajte na blogu   kliknite ovde

 

 

 Studijska poseta Briselu

13.-16. septembra 2010. godine
O studijskoj poseti pročitajte na blogu Natura 2000
 
Povežimo se regionalno!
Avgust, 2010. godine
U sklopu projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ zamišljena je povezanost nevladinih udruga iz cijele regije putem mailing-liste. Naime, osim što o ekološkoj mreži Natura 2000 te mnogim drugim vijestima vezanima uz okoliš pišemo u našim e-newsletterima, a sve tekstove možete pročitati i na blogu „Natura 2000 na zapadnom Balkanu“, projektnom se timu čini da bismo informacije i iskustva puno lakše dijelili kada bi postojala i povezanost putem e-maila.Srbija već ima NGO mrežu u kojoj je četrdesetak nevladinih udruga. I Crna Gora ima svoju, brojkom nešto manju mrežu. Ne bi li bilo odlično da se na slični način povežu i nevladine udruge u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj? Kako takva inicijativa u ostalim zemljama Dinarskog luka još ne postoji, evo jedne od nas – ako ste zainteresirani da se „umrežimo“, javite nam se na ppetrac@wwfmedpo  
Mailing lista kakvu smo zamislili svima bi nam mogla olakšati pristup informacijama.

 
Prvo izdanje e-newsletter Natura 2000 u javnosti
19. jula 2010. godine
 
Informacije o očuvanju biodiverziteta, zaštiti prirode, Natura 2000 mreži, aktivnostima nevladinih organizacija, aktivnostima  institucija i Evropske komisije, kao i brojne druge zanimljivosti nalaze se u prvom broju elektronskog glasnika.

Newsletter je poslat na 305 adresa elektronske pošte a urađene su dve verzije: jedna na engleskom jeziku a druga na jezicima zemalja zapadnog Balkana.

 
 
 
 
 
‘’Politike zaštite bodiverziteta i veštine zagovaranja i lobiranja'' trening
15-18.juna 2010. godine
Beograd
 
 
Veoma složena pitanja politika zaštite biodiverziteta, kao i načina zagovaranja i lobiranja za biodiverzitet, predstavljeni  su tokom treninga. Duška Dimović, WWF programski menadžer za Srbiju uvela je učesnike u tematiku politika biodiverziteta. Vežbe, koje su usledile, imale su za cilj da podstaknu diskusiju i razmišljanja učesnika treninga o Direktivi o pticama, Direktivi o staništima ali i o širem kontekstu politika EU. Danko Ćosić iz Prokoncepta je vodio deo treninga koji se odnosi na lobiranje i zagovaranje.
 

Ukupno 20 predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije i iz Crne Gore učestvovalo je na treningu. Nivo prethodnog znanja učesnika o politikama biodiverziteta, kao i o lobiranju i zagovaranju, bio je različit. Stoga, i reakcije učesnika na stečena znanja tokom treninga se razlikuju. Ali, generalni stav je da je trening bio veoma koristan, podsticajan i da doprinosi jačanju saradnje organizacija na zaštiti biodiverziteta.

Prezentacije sa treninga možete pogledati ovde
 
Aktuelnosti
Od maja 2010. godine Petra Boić Petrač je nova osoba za komunikacije u WWF Mediteranskom programu. Petra radi u Zagrebu a jedna od njenih nadležnosti je vezana za segment komunikacija u okviru projekta ‘’Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu zapadnog Balkana’’. Konkretnije, Petra priprema, uređuje i distribuira elektronski newsletter i blog o Natura 2000. Takođe, svoja znanja i iskustva stečena tokom rada na projektu Natura 2000 u Hrvatskoj, Petra će podeliti sa nevladinim organizacijama tokom seminara, treninga, pripreme i realizacije lokalnih projekata.

U toku je priprema startegija za dve mreže nevladinih organizacija: mreže Natura 2000 resursni centar u Srbiji i mreže Natura 2000 Info centar u Crnoj Gori. Strategije bi trebalo da definišu viziju i ciljeve mreža, kao i način rada, komunikacije itd.

Training on networking (ili kako se uspešno umrežavati, stvarati i održavati efikasne mreže nevladinih organizacija?!)
Barselona, 12-16. april 2010.godine

Nakon formiranja dve mreže nevladinih organizacija koje će raditi na Natura 2000 (jedna mreža u Srbiji i jedna mreža u Crnoj Gori) tokom 2009. godine, i niza aktivnosti, prepoznata je potreba da se rad mreža unapredi. Šest predstavnika iz Srbije i iz Crne Gore su, stoga, obučavani kako da rade na unapređenju postojećih mreža, kako da motivišu članove i kako da vode proces stvaranja strategija mreža za narednih pet godina. Trening je organizovano Christoph Stein iz WWF a predavači i treneri su bili iz brojnih organizacija: UNESCO kancelarije u Kataloniji,  Landstewardship network, Tuna Fishery Policy Network, Red Cross Centre for the Cooperation in the Mediterranean, Projecte Rius, IWITH.

Detaljan program treninga kao i pregled koraka u strateškom planiranju možete pogledati u prezentaciji Christopha Steina  ovde

Earth Hour 2010
27. mart 2010. godine
,,Sat za našu planetu 2010“ je globalni poziv na akciju svakom pojedincu, svakoj kompaniji i svakoj zajednici, poziv da preuzme odgovornost i uključi se u rad za očuvanje naše zajedničke budućnosti.
Veliki broj organizacija, članica mreže NVO ''Natura 2000 Resursni centar'', podržalo je akciju i  pripremilo aktivnosti na lokalnom nivou. Više informacija na sajtu WWF kliknite ovde
 
 
Kick off meeting dobitnika grantova
Brisel, 25-26. mart 2010. godine
Svi dobitinici grantova, u okviru IPA Civil Society Facility regionalnih projekata (Environment, Energy Efficiency and Safety at Work), sastali su se u Briselu, krajem marta, da predstave svoje projekte, uspostave kontakte i dobiju kratke instrukcije za implementaciju.
Prvog dana sastanka, koji je organizovao Generalni direktorat za proširenje (DG Enlagment), prezentovano je 15 projekata, od kojih je veliki broj iz oblasti životne sredine.
Mladi istraživači Srbije su predstavili projekat ‘’Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu zapadnog Balkana’’. Prezentaciju možete preuzeti  OVDE
Drugog dana boravka u Briselu, za nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom, organizovana je poseta Generalnom direktoratu za životnu sredinu (DG Environment), gde su održani sastanci sa predstavnicama odeljenja za biodiverzitet i Natura 2000, a potom sa nacionalnim desk officerima za pojedine zemlje.
U popodnevim časovim WWF regionalna kancelarija za Evropu je bila domaćin grupi nevladinih organizacija na sastanku o mogućoj saradnji IPA dobitnika grantova.
Više o svim  projektima na kliknite ovde
 
Sastanak nevladinih organizacija članica mreže ’'Natura 2000 Resursni centar''
Eko centra, Rige od Fere 4 Beograd
22. marta 2010. godine

Sastanku je prisustvovalo je 33 predstavnika nevladinih organizacija, članica mreže. Nakon pozdravne i uvodne reči organizatora sastanka, Tanja Petrović predstavila je aktivnosti predviđene projektom „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“. U diskusiji nakon prezentacije Igor Jezdimirović je predložio da jedan od produkata rada grupa za komunikaciju i edukaciju može biti priručnik/publikacija „Kako formirati mrežu OCD?“ imajući u vidu uspešnost dosadašnjeg rada mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije. Gabor Mesaroš iz organizacije Protego predstavio je projekat „O barskim kornjačama, malim jezerima i nekomercijalnim ribnjacima“. Upućen je poziv za uključenje organizacijama koje mogu da doprinesu prikupljanju podataka o brojnosti barskih kornjača i malih jezera. Zoran Mijatović (Green bike) predstavio je projektnu ideju o istraživanju i zaštiti kanjona reke Trešnjice. Predstavnica organizacije UNECO predstavila je mogućnosti za finasiranje istraživačkih aktivnosti u klisuri reke Grze.
Po završetku prvog bloka sastanka učesnici su se podelili po radnim grupama (grupe za komunikaciju, edukaciju, naučna istraživanja i lobiranje) shodno iskustvu i polju rada svojih organizacija. Jedan od zadataka radnih grupa bio je i izabrati koordinatora grupe, radi ostvarivanja efikasnije komunikacije i koordinacije aktivnosti. Nakon pauze za ručak vođena je dinamična rasprava  o strategije pregovora sa nadležnim instiucijama u vezi sa Zahtevom za poništenje pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja. Većinsko mišljenje predstavnika organizacija članica Mreže je da je dijalog sa nadležim institucijama jedino rešenje za nametanje organizacija civilnog društva kao važnog aktera u procesima donošenja odluka. Takođe je predloženo da se osmisle i donosiocima odluka predstave mehanizmi za uključenje OCD.
U cilju poboljšanja komunikacije i međusobne informisanosti članica mreže predloženo je formiranje Facebook grupe Natura 2000 Resurnog centra kao i korišćenje besplatnih internet servisa: Google Announcement,  Face book- Fun Page, Google Calendar, On line glasanje. Istaknut je nedostatak dostupnih podataka o vrstama. Iz tog raloga je neophodno organizovati sistem prikupljanja i obrade podataka, kao i organizovati obuke na temu pravljenja i korišćenja baza podataka. Sugerisno je uključivanje organizacija članica mreže u izradu lokalnih prostornih planova. U cilju efikasnijeg rada Mreže predlaženo je da se uradi  Pravilnik o radu mreže koji bi regulisao i olakšao komunikaciju, način odlučivanja, pravo glasa itd. Predloženo je da u izradi predloga pravilnika učestvuju: Milka Gvozdenović, Bratislav Poprašić, Budimir Babić i Tanja Petrović.
 
 Prvi sastanak projektnog tima, Beograd
9-10. februar 2010. godine
Učesnici:
Christoph Stein -WWF MedPO (Across the Waters, Barcelona-Spain)
Natasa Kovacevic - Green Home (Podgorica-Montenegro)
Tanja Petrovic - Young researchers of Serbia (Belgrade-Serbia)
Milka Gvozdenovic - Young researchers of Serbia (Belgrade-Serbia)
Projektni tim je, imajući u vidu da je projekat počeo u januaru 2010. godine, revidirao plan aktivnosti i zaduženja pojedinaca.  Projekat je počeo bez većih izmena u planiranim aktivnostima.

 Share