EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu zapadnog Balkana


projektni lider  Mladi istraživači Srbije

partneri
WWF Mediteranski program -Rim, Italija
Green Home -Podgorica, Crna Gora
Sunce -Split, Hrvatska
trajanje projekta: 2 godine (od januara 2010. godine do decembra 2011.godine)

budžet projekta: EUR 350.495,00

donator: Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenja u okviru IPA Civil Society Facility, regionalni projekti

kontakt
Mladi istraživači Srbije 
Tanja Petrović email
Milka Gvozdenović email
Green Home
Nataša Kovačević email
 
Cilj projekta je da se pojača zaštita biodiverziteta u Srbiji i u Crnoj Gori kroz promociju i podršku primeni ključnih politika EU za zaštitu prirode, uključujući mrežu Natura 2000 i podršku regionalnim inicijativama za podizanje svesti o klimatskim promenama (npr. Sat za Planetu).
 
projektne aktivnosti
Obuka o umrežavanju i izrada strategija za Mreže nevladinih organizacija u Srbiji i u Crnoj Gori; Obuka za nevladine organizacije o zagovaranju i lobiranju za biodiverzitet i Natura 2000; Radionica za nevladine organizacije o načinima komunikacije sa lokalnim akterima o biodiverzitetu i Natura 2000; Studijska poseta predstavnika nevladinih organizacija Briselu; Lokalne aktivnosti za promociju zaštite biodiverziteta i energetske efikasnosti (15 lokalnih aktivnosti biće podržane iz budžeta projekta); Radionica za analizu lokalnih akcija; Redovni sastanci mreže NVO Natura 2000 resursni Centar u Srbiji, i Natura 2000 Info centar u Crnoj Gori; Regionalno elektronsko glasilo o Natura 2000; Natura 2000 Blog; Studijska poseta predstavnika nevladinih organizacija Hrvatskoj.
 
očekivani rezultati
Pojačana saradnja nevladinih organizacija na zaštiti biodiveziteta; uspostavljena organizovana saradnja nevladinih organizacija i državnih institucija na zaštiti biodiverziteta i primeni EU legislative za zaštitu prirode; uspostavljena/pojačana regionalna saradnja na zaštiti biodiverziteta; povećana uključenost lokalnog stanovništva u zaštitu biodiverziteta; nevladinine organizacije u Srbiji i u Crnoj Gori imaju više aktivnosti na zaštiti biodiveziteta kroz zajedničke projekte i aktivnosti.


Share