EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Biodiverzitet

Mladi istraživači Srbije su dobitinici priznanja za projekat "Povratak ibisa" u specijalnom rezervatu prirode Obedska bara.

Ovo je samo jedan od mnogih uspešnih projekata očuvanja biodiverziteta. Jedinstvenost rada Mladih istraživača Srbije na očuvanju biodiverziteta se ogleda u organizovanju volonterskih akcija u zaštićenim prirodnim dobrima, u kojima je neophodno preduzeti mere na terenu za očuvanje i zaštitu biodiverziteta.
Osim toga, Mladi istraživači Srbije se zalažu:
- za adekvatno sprovođenje međunarodnih sporazuma koji za cilj imaju zaštitu biodiverziteta;
- za jačanje saradnje svih aktera u zaštiti prirode;
- za smanjenje pritisaka turističke industrije na prirodu kroz razvoj održivog turizma;
- za primenu evropskih standarda u zaštiti prirode, posebno za stvaranje funkcionalnih ekoloških mreža;
- za pravovremeno i adekvatno informisanje javnosti o stanju biodiverziteta i potrebama zaštite;
- za što veće uključivanje građana u zaštitu prirode.

 Share