EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

 

Ekološki programi

Zaštita životne sredine i ekologija su u centru rada Mladih istraživača Srbije već više od 30 godina. Prateći promene kompleksnih sistema koje želimo da zaštitimo i očuvamo smišljamo i realizujemo nove programe i projekte.
Dobrodošli na internet stranice programa životne sredine Mladih istraživača Srbije!
Nadamo se da će vas poseta našem sajtu dovoljno informisati o našem radu i rezultatima i da ćemo ostvariti saradnju.
Takođe, želimo da vas naš rad inspiriše i motiviše da se aktivno uključite u zaštitu životne sredine.

Aktivnosti na polju zaštite i unapređivanja životne sredine ostvarujemo kroz programe i projekte zaštite biodiverziteta kao i kroz promociju koncepta i primenu načela održivog razvoja.

Opseg aktivnosti je veliki:
- u zaštićenim prirodnim dobrima bavimo se zaštitom biodiverziteta. Jedan od najdugoročnijih projekata je ’’Povratak ibisa’’ u SRP Obedska bara. Sarađujemo na organizovanju aktivnosti i u: SRP Zasavica, SRP Ludaško jezero, SRP Deliblatska peščara, NP Đerdap itd;
- u cilju promocije održive proizvodnje i potrošnje organizujemo kampanje (Reci NE plastičnim kesama, Nisam BRE đubre, Beo bi bio biciklistički Beograd, itd.), promotivne akcije čišćenja divljih deponija, sarađujemo sa brojnim institucijama i organizacijama;
- učestvujemo u sprovođenju međunarodnih sporazuma u vezi sa životnom sredinom (Ramsarska konvencija, Karpatska konvencija, CITES, CBD, itd.);
- radimo na jačanju kapaciteta nevladinog sektora za učešće u procesima vezanim za NATURA 2000;
- radimo na primeni Evropske legislative za vode;
- uključeni smo u donošenje odluka u vezi sa održivim razvojem (predstavnici smo nevladinih organizacija u Nacionalnom savetu za održivi razvoj Republike Srbije).
- članice smo mreža organizacija u Srbiji i na evropskom nivo;
- sekretarijat smo mreže Natura 2000 resursni centar Srbije
- imamo aktivističku grupu jer je uključivanje što većeg broja mladih ljudi u aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine jedan je od naših prioriteta.Share