EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

Sastanak CEEweb radne grupe za Natura 2000

Prvi godišnji sastanak radne grupe za Natura 2000, u okviru CEEweb mreže, održan je na Bledu (Slovanija) od 30. juna do 2.jula 2010.godine.
Tema sastanka je bila mere kompenzacije u okviru Direktive o staništima. Pored uvoda o mehanizmima i značaju kompenzacije, predstavljeni su i: vodič za kompenzacije u Poljskoj, primer kompenzacije u luci Antwerp u Belgiji, mere kompenzacije u Letoniji, implementacija mera kompenzacije u Nemačkoj i kompenzacija na poljoprivrednim površinama u Sloveniji.
Takođe, razmenjena su iskustva u pripremi i implementaciji Natura 2000 u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Mađarskoj, Poljskoj i Letoniji.
Prezentacije sa sastanka su dostupne na


<<< Nazad

Share