EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

Prvo izdanje e-newsletter i blog Natura 2000

19. jula 2010. godine
Informacije o očuvanju biodiverziteta, zaštiti prirode, Natura 2000 mreži, aktivnostima nevladinih organizacija, aktivnostima institucija i Evropske komisije, kao i brojne druge zanimljivosti nalaze se u prvom broju elektronskog glasnika.
Newsletter je poslat na 305 adresa elektronske pošte a urađene su dve verzije: jedna na engleskom jeziku a druga na jezicima zemalja zapadnog Balkana.
Takođe, Blog Natura 2000, na kome možete da se informišete o aktivnostima ali i da razmenite mišljenja i stavove, postavljen je na klikni ovde


<<< Nazad

Share