VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

 

POZIV ZA KAMP LIDERE na ovogodišnjim volonterskim kampovima u Srbiji: rok 8. jun

Otvoren je poziv za drugu ovogodišnju obuku za koordinatore međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji - kamp lidere!

 
Obuka za kamp lidere održaće se od ​četvrtka 11​. (dolazak na ve​čeru) do nedelje 14. juna (odlazak posle ru​čka) u Sremskim Karlovcima, a rok za prijavu je 8. jun. Prijava je ovde.
 
Mogu da se prijave svi koji su do sada bili na makar jednom međunarodnom volonterskom kampu u inostranstvu i imaju više od 20 godina.
 
Tek posle treninga ​ćemo vam potvrditi da li ​ćete biti kamp lideri ovog leta ili ne, na kom kampu biste bili raspore​đeni i sa kim.

 
 
Mladi istra​živa​či Srbije ve​ć dugo godina edukuju pojedince koji, podstaknuti kampovima ili drugim vidom aktivnog u​češća, poka​žu interesovanje za daljim li​čnim izazovima. Biti koordinator me​đ​unarodnog volonterskog radnog kampa je slede​ći prirodan korak jednog aktivnog volontera MIS-a. Time postajete deo u​že porodice Istra​živa​ča i koristite sve povlastice koje time dobijate zajedno sa odgovornostima. Naime, onaj ko se odlu​či da postane kamp lider prolazi kroz niz obuka, predstavlja Istra​živa​če i organi​zatore kampova na me​đunarodnim seminarima i sti​če znanja o me​đuljudskim, me​đukulturnim, me​đunarodnim odnosima, kako bi stasao u osobu spremnu da bez pote​ško​ća koordinira jednu tako specifi​čnu grupu u tako specifičnim uslovima kao ​što je me​đunarodni volonterski kamp.
 
Kao i svake godine, trening za kamp lidere je obavezan za nove lidere i odr​ža​će se u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru na​ših dugogodisnjih partnera Pokreta gorana Vojvodine. 
 
Kao kamp lideri imate prednost u prijavljivanju na ostale programe koje objavljujemo, a i oslobo​đeni ste svih participacija za u​če​šće na programima koji to zahtevaju. Tro​škovi prevoza u toku kampa za koji budete bili izabrani ​će vam biti pokriveni, kao i svi tro​škovi u toku treninga za kamp lidere.
 
3. juna će biti objavljeni rezultati na konkursu za organizatore ovogodišnjih volonterskih kampova u Srbiji. Svi kampovi će biti u periodu između 25. juna i 31. oktobra. 
 
Očekujemo vas!<<< Nazad


Komentar

Nema komentara

Dodaj komentar

Share