VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

 

Kršenje prava volontera na Svetskom prvenstvu za rukometašice u Nišu traži reagovanje

Organizacije civilnog društva apeluju na nadležno ministarstvo i institucije da utvrde odgovornost za loš tretman volontera i volonterki na Svetskom prvenstvu za rukometašice u Nišu. Upravo su organizacije civilnog društva skretale pažnju na sve manjkavosti aktuelnog Zakona o volontiranju koji organizatorima volontiranja nameće skupe i komplikovane procedure, a sa druge strane ne obezbeđuje zaštitu položaja i prava volontera/ki prilikom njihovog angažovanja, kao ni edukaciju i podršku organizatorima volontiranja.

Volonteri i volonterke koji su angažovani na Svetskom prvenstvu za rukometašice u Nišu, protestvovali su zbog lošeg tretmana od strane organizatora i kršenja odredbi Zakona o volontiranju. Mladi su na svoj položaj skrenuli pažnju prikazivanjem transparenta i slanjem prijave protiv Rukometnog saveza Niš Inspekciji rada pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koja sadrži čak 5 tačaka.
 
Iako Inspekcija rada ima obavezu da po prijavi reaguje i čak kazni Rukometni savez Niš novčanom kaznom od 100 000 do 500 000 dinara, i dalje ne postoji organizovan način da se edukacijom organizatora volontiranja postigne etički odgovorno ponašanje prema volonterima, a time i promoviše samo volontiranje.
 
Tokom prvog dana volontiranja na Svetskom prvenstvu u rukometu, volonteri i volonterke prijavljuju izuzetno loše ophođenje i neodgovornost organizatora prema njima u smislu loše pripreme i koordinacije, loše ishrane u togu višečasovnog boravka volontera tokom dana na Prvenstvu. Kako bi skrenuli pažnju na loš tretman, volonteri/ke su istakli transparent tokom jedne od utakmica prvenstva. „Kao što vidite, transparent nije uvredljiv, ali su organizatori odmah naredili da se on ukloni i jednom volonteru oduzeli akreditaciju, isterali ga iz hale, čak su mu i pretili.“, rekao je Andrija Krstić, volonter na Svetskom prvenstvu za rukometašice u Nišu. 
 
Dvogodišnja primena restriktivnih i destimulišućih odredbi Zakona o volontiranju, ne samo da je za posledicu imala da se dobrovoljni, neplaćeni rad mladih ljudi ne promoviše i ne podstiče već da im se kao u navedenom slučaju, ne obezbeđuju čak ni minimalni uslovi rada. Ovakva praksa čini da veliki broj mladih volontiranje shvata kao eksploatisanje ili neplaćeni rad umesto kao mogućnost da svojim angažovanjem doprinese svojoj zajednici, određenom cilju ili aktivnosti. 
 
Potpisnice ovog saopštenja zato zahtevaju od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje je bilo predlagač Zakona o volontiranju,  kao i Ministarstva omladine i sporta, najpre osudu ovakvog ponašanja koje narušava timski duh jednog svetskog sportskog takmičenja, potom sprovođenje kaznenih mera utvrđenih Zakonom, kao i otvaranje javne rasprave i započinjanje procesa izmena Zakona o volontiranju koje će na efikasan način urediti oblast volontiranja u Srbiji. 
 
Beograd
16.12.2013.
 
Građanske inicijative
Mladi istraživači Srbije - Volonterski servis Srbije
Unija Srednjoškolaca Srbije
Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS
Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada - NAPOR
Centar E8
Grupa Hajde da
Otvoreni klub iz Niša
Volonterski centar Vojvodine
 <<< Nazad


Komentar

Nema komentara

Dodaj komentar

Share