EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

Drugi sastanka mreže nevladinih organizacija ’’Natura 2000 Resursni Centar’’

 
Beograd, EKO CENTAR, Rige od Fere 4
Sreda, 17.06.2009. godine
Tanja Petrović, generalni sekretar Mladih istraživača Srbije otvorila je sastanak i pozdravila prisutne. Nakon uvodne reči, učesnici sastanka su se predstavili iznoseći samo osnovne podatke: ime, organizaciju i mesto odakle dolaze.
Prvom delu sastanka prisustvovao je gospodin Radislav Momirov, pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

drugi-sastana

 
Gospodin Momirov je podržao uključivanje nevladinih organizacija u rad na Natura 2000 mreži i izneo spremnost Ministarstva da sarađuje i podrži NVO u ovom radu.
Takođe, Pavle Jovanović iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja prisustvovao je i vema aktivno učestvovao u radu tokom sastanka.

drugi-sastanak2

drugi-sastanak3

drugi-sastanak4

Duška Dimović, projektni menadžer WWF za Srbiju je predstavila rad WWF u Srbiji a tokom sastanka aktivno sarađivala i doprinosila razvoju planova za rad Mreže.

Milka Gvozdenović, koordinator na Natura 2000 projektu Mladih istraživaa Srbije, predstavila je rezultate analize potreba za izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija u vezi Natura 2000 i EU legislative.Nakon prikupljanja komentara na izveštaj o potrebama za izgradnju kapaciteta predstavljen je Memorandum o saradnji.Prisutni predstavnici NVO su se se saglasili sa tekstom Memoranduma i pristupili potpisivanju.Tokom sastanka diskutovano je o potencijanim načinima funkcionisanja mreže Natura 2000 Resursni Centar Srbije.
Mladi istraživači Srbije će u narednom periodu u saradnji sa WWF i članicama mreže razviti opis ključnih grupa u okviru Mreže a potom će se članice Mreže izjasniti o učešću.

 
 


<<< Nazad

Share