VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

 

Druga sednica Nacionalnog komiteta za volontiranje održana 30. novembra

Rešenjem ministra rada i socijalne politike od 25. maja 2011. godine obrazovan je Nacionalni komitet za volontiranje. 30. novembra održana je druga sednica, u Ministarstvu rada i socijalne politike, na kojoj je usvojen Akcioni plan Komiteta za narednu godinu.

Zadatak Komiteta je da afirmiše i promoviše volonterske aktivnosti na svim nivoima, da sprovodi kampanju na nacionalnom nivou, da donese plan obeležavanja Međunarodne godine volontera i obavlja druge aktivnosti.

Komitet čine predstavnici Vlade iz Ministarstva rada, i socijalne politike, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva; predstavnici civilnog društva, iz: Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative”, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, „SMART KOLEKTIV”, Centra za integraciju mladih, kao i Stalne konferencija gradova i opština.

Inicijativa za formiranje Nacionalnog komiteta za volontiranje potekla je iz civilnog sektora, od strane Mladih istraživača Srbije, Pokreta gorana Vojvodine i Saveza izviđača Srbije, još 2009. godine. Ministarstvo rada i socijalne politike prepoznalo je njegov značaj, postalo formalni nosilac Komiteta i time podržalo institucionalni razvoj volontiranja u Srbiji, čime bi se na nacionalnom nivou osigurali osnovni principi volontiranja i olakšala saradnja između državnih institucija i nevladinog sektora.

www.volontiranje.minrzs.gov.rs
<<< Nazad


Komentar

Nema komentara

Dodaj komentar

Share